Cursus Stamboomonderzoek voor beginners – Stadsarchief Delft

Cursus Stamboomonderzoek voor beginners

Na 2 jaar kunnen we gelukkig weer een cursus “Genealogie voor beginners” aankondigen.

In 5 woensdagmiddagen leert u de basiskennis van het voorouderonderzoek en hoe u online en in de archieven de gegevens van uw voorouders kan vinden. De cursus wordt gehouden in de Adelbertkerk, minervaweg 7 in Delft  en vindt plaats op 20 oktober, 27 oktober, 3 november, 17 november en 24 november van 14.00 uur tot 16.30 uur.

De cursus wordt georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland in samenwerking met het Stadsarchief Delft. De deelnamebijdrage voor deze cursus is € 45,00 per persoon, inclusief cursusmateriaal en koffie/thee.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u mailen naar ngv.delfland@gmail.com

Het minimum aantal deelnemers is zes, het maximum aantal is twaalf. Deelnemers wordt geadviseerd een eigen laptop of tablet mee te nemen voor het uitvoeren van de praktische opdrachten  m.b.v. internet.

De globale inhoud van de cursus is:

  • 1e middag:  Inleiding in de genealogie; overzicht genealogische onderzoekmethoden; overzicht genealogisch bronnen; rondleiding door archief.
  • 2e middag:  Genealogische bronnen 19e en 20e eeuw; burgerlijke stand en bevolkingsregisters; zoekmogelijkheden in de archieven en op internet; demonstratie zoeken op internet; praktische opdracht zoeken.
  • 3e middag:  vervolg zoekmogelijkheden op internet; demonstratie zoeken op internet; praktische opdracht
  • 4e middag:  Verwerken van gegevens in genealogische computerprogramma’s; weergeven onderzoeksresultaten.
  • 5e middag: Genealogische bronnen 17e en 18e eeuw; Doop, trouw en begraafregisters; zoeken in dit soort bronnen; oud-schrift lezen; evaluatie.

Bron: Familiearchief Van Rooijen

Inloggen
Share
Tweet
Share