Naamsverandering – Stadsarchief Delft
De Technische Hogeschool groeit in de jaren 1905 zichtbaar in de stad: de faculteit van toegepaste Natuurkunde en Elektrotechniek aan Kanaalweg 2, ca. 1915, foto A.J. Prins. (TMS 50337)

De Technische Hogeschool groeit in de jaren 1905 zichtbaar in de stad: de faculteit van toegepaste Natuurkunde en Elektrotechniek aan Kanaalweg 2, ca. 1915, foto A.J. Prins. (TMS 50337)

25 juli 2020:

Naamsverandering

Het is niet meer dan een naamswijziging. Zo doet directeur J. Kraus de omzetting van Polytechnische School naar Technische Hogeschool af. Naar zijn mening ís de in 1864 opgerichte Delftse instelling in zijn aard namelijk al een instelling voor hoger onderwijs. Dat er toch meer aan de hand is, blijkt alleen al uit de festiviteiten die de gemeente op 10 juli 1905 laat organiseren.

In het archief van de dienst Openbare Werken zit een verzamelrekening voor tal van versieringen: hangende vaandels, luxe wapenborden, handbeschilderde triomfpoorten, lichtjes en lampions in allerlei kleuren, een fontein en honderden bloeiende plantjes op de Markt. Samen goed voor 9472 gulden. Er verandert ook wel degelijk iets. Als hogeschool verwerft de opleiding in 1905 namelijk het ius promovendi, het recht om studenten te laten promoveren. Daarmee komt de TH enigszins op gelijke voet te staan met universiteiten in het land, een verheffing waar Kraus zeer gevoelig voor is.

De festiviteiten vinden plaats in aanwezigheid van koningin Wilhelmina. Kraus, die nu als rector-magnificus aan het hoofd van de TH staat, pakt zijn moment. Hij benadrukt in zijn redevoering dat het technisch onderwijs altijd een ondergeschoven kindje is geweest. Er is één ingenieursschool in Nederland en die krijgt de helft minder dan de goedkoopste universiteit. De opleiding van een ingenieur mag daarmee nog niet eens de helft kosten van die van een dominee, rechter, arts of letterkundige. En dat is vreemd in een samenleving die snelle technologische ontwikkelingen doormaakt. Bij de spoorwegen, weg- en waterbouw, elektriciteit – overal zetten Delftse alumni de toon.

Tijdens de bijeenkomst in de Stadsdoelen doet Wilhelmina er zelfs nog een schepje bovenop. Zij spreekt over de ‘wereldvermaardheid’ van Delftse technici die ‘Neerlands roem hooghouden in alle werelddeelen’. De verheffing legt de opleiding geen windeieren; de TH zal onder de nieuwe naam nog een enorme groeispurt maken. In 1905 lopen er 1123 studenten in Delft rond, nu zijn er studierichtingen die alleen al zoveel eerstejaars tellen. Met die kennis in het achterhoofd vallen de hoge kosten voor de versieringen nog wel mee. Al is het maar omdat we inmiddels weten hoe duur het is om bijvoorbeeld een ministerie van naam te laten wijzigen – en in dat geval gaat het ook écht alleen maar om een naamswijziging.

Inloggen
Share
Tweet
Share