Winkelen in City Zuid – Stadsarchief Delft
Gesloopte auto op braakliggend terrein In de Veste, ongedateerd, foto Arie Schüller (TMS 259458)

Gesloopte auto op braakliggend terrein In de Veste, ongedateerd, foto Arie Schüller (TMS 259458)

Sloop en bouw op het terrein In de Veste, ongedateerd, foto Arie Schüller (TMS 259163)

Sloop en bouw op het terrein In de Veste, ongedateerd, foto Arie Schüller (TMS 259163)

22 september 2020:

Winkelen in City Zuid

‘In 1970 zal Delft een heel andere gedaante hebben: Is dat niet het geval, dan klopt er iets niet.’ Dit berichtte het gemeentelijk jaarverslag over 1962 over City Zuid, een nieuw winkelgebied tussen de Molslaan en Nieuwelaan. Getuige deze foto zag Delft er omstreeks 1970 inderdaad anders uit, maar niet zoals bedoeld.

Vanaf midden jaren vijftig had het gemeentebestuur grootse plannen voor de sanering van de binnenstad. Een modern winkelcentrum in het zogenoemde Zuidpoortgebied zou de kroon op het werk worden. Begin jaren zestig werden de plannen concreter. Tegelijkertijd doken ook de eerste problemen op. Gedeputeerde Staten ging niet direct akkoord en grootwinkelbedrijven bleven huiverig. Daar kwam bij dat de woningnood groot bleef en de parkeerdruk met het jaar toenam. Het zou jaren duren voor deze obstakels overwonnen waren.

Dat de procedures traag gingen, was voor iedereen zichtbaar. Het sloopwerk was immers wél voortvarend ter hand genomen. Delftenaren keken jarenlang tegen een bouwput aan. Ook toen het winkelcentrum in 1976 eindelijk opende, onder de nieuwe naam In de Veste, was nog niet al het braakliggende terrein heringericht. Veel van deze snippers grond veranderden in parkeerplaatsen om de winkeliers tegemoet te komen.

Het Stadsarchief biedt een keur aan bronnen over deze saneringsoperatie. Er zijn nota’s en vele gemeentelijke stukken over de plannen en procedures. De gang van zaken is van jaar tot jaar nauwgezet te volgen. Wie wil zien wat het voor de gewone Delftenaar betekende, kan terecht bij de prachtige fotoserie die Arie Schüller maakte. Hij fotografeerde het saneringsgebied toen er gesloopt werd, toen er gebouwd werd en toen de eerste winkels opgeleverd werden. Een voor velen herkenbaar beelddocument, via de Beeldbank op de studiezaal van het Stadsarchief voor iedereen toegankelijk.

Inloggen
Share
Tweet
Share