Organisatie & beleid – Stadsarchief Delft

Organisatie & beleid

Stadsarchief Delft is onderdeel van de afdeling Erfgoed van de gemeente Delft en werkt samen met Archeologie & Monumenten Delft.

‘Naar synergie tussen informatie en erfgoed’

In het meerjarenbeleidsplan ‘Naar synergie tussen informatie en erfgoed’ beschrijft Stadsarchief Delft zijn visie en strategie voor de beleidsperiode 2017-2020. Hoofdlijnen zijn de verschuiving van het primaat van erfgoedbeheer naar digitaal informatiebeheer, de versteviging van publieksdiensten en uitbouw van de regiofunctie. Binnen deze hoofdlijnen zijn de volgende doelstellingen benoemd:

  • In 2020 is Stadsarchief Delft als digitaal informatiebeheerder van en voor de gemeente Delft poortwachter van de openbaarheid van informatie en bestuur;
  • In 2020 voert Stadsarchief Delft een professioneel en efficiënt erfgoedbeheer door standaardisatie van metadata en methodes en integratie van metadatasystemen en heeft het zijn achterstanden in beheer en behoud ingelopen;
  • In 2020 zijn alle archieven en collecties van Stadsarchief Delft digitaal doorzoekbaar en leverbaar, hetzij on the fly, hetzij on demand. Hierdoor is Stadsarchief Delft een van de cultuurdragers van de stad en omgeving.
  • In 2020 is Stadsarchief Delft de deskundig, professionele en kostenefficiënte informatiebeheerder en –adviseur van de gemeentes tussen Rotterdam en Den Haag, georganiseerd in en bestuurd vanuit een gemeenschappelijke regeling van de aangesloten gemeentes.

Archief

Inloggen
Share
Tweet
Share
+1