Over onze collecties – Stadsarchief Delft

Over onze collecties

Stadsarchief Delft bewaart meer dan 750 jaar stadsgeschiedenis. In totaal gaat het om ca. 5 kilometer archiefmateriaal, dat onderverdeeld is in drie hoofdcollecties: de collectie archieven, de collectie Beeld en Geluid en de Bibliotheek.

Archieven

Voorbeeld van een getijdenschrift

Stadsarchief Delft bewaart de archieven van de gemeente Delft en de partnergemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Deze archieven zijn zowel afkomstig van de overheid zelf als van particulieren (families of personen) en organisaties (bijv. verenigingen, bedrijven en kerken) uit deze gemeenten. In de archieven van het Stadsarchief vindt u zeer uitlopende informatie, zoals verslagen van raadsvergaderingen, vonnissen voor het gerecht uit crimineelboeken, inschrijvingen van inwoners in bevolkingsregisters en testamenten die gepasseerd zijn voor notarissen.

De archieven zijn toegankelijk middels een toegang: een plaatsingslijst of inventaris met beschrijvingen van de dossiers en stukken, al dan niet geordend op onderwerp. Deze toegangen kunt u raadplegen via ‘uitgebreid zoeken’ op deze website en vervolgens in Archief- en inventarisbeheer te zoeken. Gescande archiefstukken kunt u meteen raadplegen op deze website, nog niet gedigitaliseerde stukken kunt u raadplegen in onze studiezaal.

In de toegangen vindt u alleen beschrijvingen van de archiefstukken. Sommige archiefstukken zijn daarnaast voorzien van een nadere toegang: een index op namen, adressen of trefwoorden. Dit geldt bijvoorbeeld voor doop-, bevolkings- of huizenregisters. U kunt zoeken in deze index via de ‘uitgebreid zoeken’ functie op deze website en vervolgens te zoeken in Akten/Registers (hierin worden alle namen per akte of inschrijving getoond) of in Personen Akten/Registers (hierin worden alle gezochte personen in een lijst getoond).

 

Collectie Beeld en Geluid

Tweede staat, uit 1702, van de zogenoemde Kaart Figuratief. Een plattegrond van Delft gemaakt in opdracht van het stadsbestuur. Gedrukt op vier koperplaten, met het noordoosten boven. Dit was de meest betrouwbare plattegrond van de stad Delft voor het kadaster ontstond, en is bovendien in Delft vervaardigd. Dit betreft een gemonteerd exemplaar met alle randprenten en profiel.

Kaart Figuratief (tweede staat), met randprenten, uit 1702 (Stadsarchief Delft, Collectie Beeld & Geluid, TMS 133555)

Naast archieven heeft het Stadsarchief een grote collectie beeld- en geluidmateriaal van en over Delft vanaf de 16e eeuw tot nu. De collectie bevat (kunst)historische prenten, tekeningen, foto’s en audiovisueel materiaal in verschillende formaten, zoals 8 en 16 mm film, video’s, dvd’s, cd’s, lp’s en casettes.

Deze collectie bevat beelden die betrekking hebben tot de stad Delft, zoals topografische kaarten, plattegronden van gebouwen en vele stad- en straatgezichten in de vorm van prenten, tekeningen en foto’s. Daarnaast worden ingrijpende veranderingen in het stadsbeeld actief vastgelegd.

Naast de topografische collectie beschikt het Stadsarchief over een grote collectie historische prenten, tekeningen, foto’s, reclameaffiches, etc. De collectie bevat beelden van belangrijke gebeurtenissen en personen uit de Delftse historie, portretten van beroemde Delftenaren, (familie)portretten van minder bekende Delftenaren, klassenfoto’s en fotoalbums.

 

Archiefbibliotheek

De Archiefbibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie kranten, boeken en tijdschriften die nagenoeg alles bevat wat ooit over Delft verschenen is. De bibliotheekcollectie bestaat uit publicaties die onderdeel zijn van een archief (of daarmee een inhoudelijk of historisch verband hebben) en boeken, rapporten, jubileum- en herdenkingsuitgaven, seriewerken, jaarboeken, jaarverslagen, kranten, huis-aan-huisbladen, tijdschriften, periodieken en bedrijfsbladen, clubbladen, personeelsbladen, artikelen, brochures, klein drukwerk, scripties en typoscripten van persoonlijke auteurs en Delftse institutionele auteurs (waaronder de gemeente, bedrijven, instellingen en verenigingen).

Inloggen
Share
Tweet
Share
+1