Onze collecties - Stadsarchief Delft

Onze collecties

Stadsarchief Delft bewaart meer dan 750 jaar stadsgeschiedenis. In totaal gaat het om ca. 5 kilometer archiefmateriaal, dat onderverdeeld is in drie hoofdcollecties: de collectie archieven, de collectie Beeld en Geluid en de Bibliotheek.

De overdracht van de gemeentelijke archieven is bij wet geregeld. Voor de verwerving en afstoting van particuliere archieven en collecties hanteert het Stadsarchief Delft criteria die zijn opgenomen in het Collectieprofiel.
De archieven en collecties hebben betrekking op het grondgebied van de stad Delft en of de bestuurlijke werkingssfeer en de samenleving van de stad. De particuliere archieven en collecties vormen een aanvulling op de overheidsarchieven of belichten deze vanuit een ander perspectief. Stadsarchief Delft wil een representatief beeld opbouwen van Delft. De archieven en collectieonderdelen zijn van belang voor de politieke, economische, culturele, sociale, maatschappelijke of topografische activiteiten en ontwikkeling van de stad Delft (‘inhoudelijk Delft’).

Archieven

Voorbeeld van een getijdenschrift

Stadsarchief Delft bewaart de archieven van de gemeente Delft en de partnergemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. In deze archieven vindt u bijv. raadsverslagen, bevolkingsregisters, crimineelboeken en notariële akten. De archieven van de gemeente zijn in principe openbaar. In de particuliere archieven bestaan bijvoorbeeld uit archieven van Delftse kerken, verenigingen, scholen en bedrijven.

Collectie Beeld en Geluid

Een fraai voorbeeld van een plattegrond welke in de collectie beeld en geluid te vinden is.

Naast archieven heeft het Stadsarchief een grote collectie beeld- en geluidmateriaal van en over Delft vanaf de 16e eeuw tot nu. De collectie bevat (kunst)historische prenten, tekeningen, foto’s en audiovisueel materiaal in verschillende formaten, zoals 8 en 16 mm film, video’s, dvd’s, cd’s, lp’s en casettes.

Deze collectie bevat beelden die betrekking hebben tot de stad Delft, zoals topografische kaarten, plattegronden van gebouwen en vele stad- en straatgezichten in de vorm van prenten, tekeningen en foto’s. Daarnaast worden ingrijpende veranderingen in het stadsbeeld actief vastgelegd.

Naast de topografische collectie beschikt het Stadsarchief over een grote collectie historische prenten, tekeningen, foto’s, reclameaffiches, etc. De collectie bevat beelden van belangrijke gebeurtenissen en personen uit de Delftse historie, portretten van beroemde Delftenaren, (familie)portretten van minder bekende Delftenaren, klassenfoto’s en fotoalbums.

Archiefbibliotheek

De Archiefbibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie kranten, boeken en tijdschriften die nagenoeg alles bevat wat ooit over Delft verschenen is. De bibliotheekcollectie bestaat uit publicaties die onderdeel zijn van een archief (of daarmee een inhoudelijk of historisch verband hebben) en boeken, rapporten, jubileum- en herdenkingsuitgaven, seriewerken, jaarboeken, jaarverslagen, kranten, huis-aan-huisbladen, tijdschriften, periodieken en bedrijfsbladen, clubbladen, personeelsbladen, artikelen, brochures, klein drukwerk, scripties en typoscripten van persoonlijke auteurs en Delftse institutionele auteurs (waaronder de gemeente, bedrijven, instellingen en verenigingen).

Inloggen