Zoeken op de website – Stadsarchief Delft

Zoeken op de website

Stadsarchief Delft werkt op dit moment nog aan de overzetting van al haar gegevens naar de nieuwe website. Indien u niet de gewenste informatie vindt, zoek dan via de website www.collectie-delft.nl.

Beeldbank tijdelijk offline

Stadsarchief Delft heeft, in navolging van andere archiefinstellingen, besloten om de beeldcollectie tijdelijk van de website te halen. Dit betekent dat het beeldmateriaal van Stadsarchief Delft voorlopig alleen in de studiezaal te raadplegen is. De studiezaal is van dinsdag t/m donderdag geopend van 9.00 – 17.00 uur.

Auteursrechten

Stadsarchief Delft heeft veel beeldmateriaal waarvan niet vaststaat wie de auteur of rechthebbende is. Onlangs hebben onze collega’s van het archief Erfgoed Leiden een rechtszaak verloren van een uitgever, die beelden op de site van het archief herkende als het werk van een fotograaf, waarvan hij in het verleden de rechten bleek te hebben aangekocht. De uitkomst van dit proces bewijst dat erfgoedbeheerders heel voorzichtig moeten zijn met het publiceren op internet van beeldmateriaal waarvan niet alle eigendomsinformatie voorhanden is.

Om dergelijke rechtszaken te voorkomen is de beeldbank van Stadsarchief Delft tijdelijk offline. Pas wanneer onderzoek uitwijst dat de gegevens met betrekking tot de auteursrechten in orde zijn zal het beeldmateriaal stapsgewijs weer online beschikbaar worden gesteld.

Stadsarchief Delft volgt met grote belangstelling het hoger beroep dat Erfgoed Leiden, samen met de branchevereniging van Archiefinstellingen, in deze zaak heeft aangespannen en hoopt op wetgeving die erfgoedinstellingen meer ruimte biedt om beelden waar nog auteursrechten op rusten (of waarvan de rechthebbende niet te achterhalen is) wel online beschikbaar te stellen voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met stadsarchief@delft.nl

Inloggen