Vrijwilligers – Stadsarchief Delft

Vrijwilligers

Stadsarchief Delft werkt met vrijwilligers om de betrokkenheid met de gemeenschap te creëren en de dienstverlening aan het publiek te optimaliseren en te verbreden. Dankzij de vrijwilligers kan het Stadsarchief veel meer werk verzetten. Stadsarchief Delft hecht waarde aan de aanwezigheid van en contacten met vrijwilligers. De betrokkenheid van vrijwilligers bij de organisatie is groot en diezelfde betrokkenheid zorgt ook voor binding met Delft en omgeving. Door het aantrekken van vrijwilligers uit de partnergemeenten verstevigt het Stadsarchief tevens de band met de regio.

Werkzaamheden

De meeste vrijwilligers werken aan het ontsluiten van de archieven. Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers die werken aan de ontsluiting en conservering van de beeld- en geluidcollecties. Momenteel lopen er projecten op de volgende terreinen:

  • Stamboomonderzoek: De Digitale Stamboom van Delft en Pijnacker staat al op het internet, maar de gegevens van Nootdorp, Schipluiden, Maasland en Rijswijk moeten nog worden ingevoerd
  • Notariële akten: Akten verleden voor Delftse notarissen zijn al aanwezig vanaf de zestiende eeuw. Ze bevatten een schat aan gegevens over huizen, inboedels, voogdij, criminaliteit, nalatenschappen, bedrijven enzovoorts. Niet alleen Delftenaren, maar ook mensen uit de omliggende dorpen kwamen naar de hier gevestigde notarissen.
  • Onderzoek naar plaats, buurt, straat en huis: Onderzoek naar eigen plaats, buurt, straat en huis is heel populair maar vaak erg lastig. Het Stadsarchief Delft heeft een prachtige digitale toepassing bedacht, waarmee dit onderzoek eenvoudiger is geworden. Er is veel vraag naar uitbreiding van zulke informatie voor de rest van Delft en de randgemeenten.

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers van Stadsarchief Delft vallen onder de vrijwilligersregeling van de gemeente Delft. Hierin worden de samenwerking, de afspraken, de rechten en plichten vastgelegd. Momenteel zijn er geen vacatures voor vrijwilligers.

Inloggen
Share
Tweet
Share