Bibliotheek – Stadsarchief Delft

Bibliotheek

De Archiefbibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie kranten, boeken en tijdschriften die nagenoeg alles bevat wat ooit over Delft verschenen is. De bibliotheekcollectie bestaat uit publicaties die onderdeel zijn van een archief (of daarmee een inhoudelijk of historisch verband hebben) en boeken, rapporten, jubileum- en herdenkingsuitgaven, seriewerken, jaarboeken, jaarverslagen, kranten, huis-aan-huisbladen, tijdschriften, periodieken en bedrijfsbladen, clubbladen, personeelsbladen, artikelen, brochures, klein drukwerk, scripties en typoscripten van persoonlijke auteurs en Delftse institutionele auteurs (waaronder de gemeente, bedrijven, instellingen en verenigingen).

Inloggen