Zoektips – Stadsarchief Delft

Zoektips

Zoeken op de website

Zoeken op de website.pdf
Gebruik deze handleiding voor ‘Eenvoudig zoeken’ of ‘Uitgebreid zoeken’ op de website.

Aanvragen archiefstukken

Handleiding aanvraag archiefstukken.pdf

Waarom mag u bepaalde archiefstukken niet inzien?

Sommige archieven of archiefstukken mogen niet door iedereen worden ingezien. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn.

Burgerlijke stand
Hiervan is de openbaarheid bij wet (Burgerlijk Wetboek, art. 17a, lid 2) beperkt voor de volgende jaren, waarbij de datum van het hele jaar geldt en niet van de akte

  1. akten van geboorte worden openbaar na 100 jaar.
  2. akten van huwelijk, echtscheiding en geregistreerd partnerschap worden openbaar na 75 jaar.
  3. akten van overlijden worden openbaar na 50 jaar.

U kunt wel een kopie (uittreksel genaamd) verkrijgen van uw eigen akte via de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Hieraan zijn legeskosten verbonden.

Bevolkingsadministratie
De persoons- en woningkaarten over de periode 1938-1995 zijn niet openbaar volgens de artikelen 4.4 en 4.5 Wet BRP en het daarop gebaseerde Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, nr. 690). Hierin is bepaald dat openbaarmaking is gesteld op 75 jaar na inwerkingtreding van dat besluit, dus tot 1 oktober 2069.
U kunt inzage vragen van uw eigen persoonskaart. Van een woningkaart kan dit niet, want deze bevatten gegevens van meerdere personen die op hetzelfde adres hebben gewoond.

Beperkingen door bewaargevers
Bij de bewaargeving of schenking van archieven kunnen bepalingen over de openbaarheid worden opgenomen. Stadsarchief Delft probeert dit tot het minimum te beperkingen, maar moet hier altijd aan voldoen als dit geeist wordt door de bewaargever. Daarnaast zijn veel recente stukken nog te privacy gevoelig om ter inzage te geven, dit geldt voor veel stukken jonger dan 20-50 jaar.
Als u zo’n archiefstuk op onze website vindt, ziet u geen knop om dit aan te vragen en staat hierbij vermeld: niet openbaar. Dit betekent dat u eerst toestemming tot inzage moet vragen bij de bewaargever voordat u dit stuk kunt inzien. Informatie hierover kunt u bij ons per email opvragen: stadsarchief@delft.nl.

Digitaal beschikbaar of in slechte staat
Veel geraadpleegde stukken worden gescand om verdere gebruiksschade te voorkomen. Stukken die digitaal beschikbaar zijn kunnen slechts in principe niet worden ingezien en het aanvragen via onze website van deze stukken is niet mogelijk. Ook stukken die in slechte staat verkeren, kunnen niet worden aangevraagd. Stadsarchief Delft streeft ernaar deze stukken te laten scannen, maar hiervoor moeten ze vaak eerst gerestaureerd worden.

In bewerking of nog niet overgebrachte archieven
In uitzonderlijke gevallen vindt u op onze website gegevens over archieven die niet aangevraagd kunnen worden omdat deze:
– niet goed toegankelijk waren en de archiefstukken hieruit opnieuw beschreven worden;
– er een grote aanvulling is binnengekomen en we het hele archief opnieuw bewerken;
– het archief nog moet worden overgebracht, maar al wel in ons overzicht staat.

U vindt dan wel een archief op onze website, maar u ziet geen inventarisnummers met beschrijvingen van de archiefstukken of kunt deze inventarisnummers niet aanvragen. Informatie hierover kunt u bij ons per email opvragen: stadsarchief@delft.nl.

Waarom kunt u bepaald beeldmateriaal niet inzien?

Gedigitaliseerd beeldmateriaal is beschikbaar via de interne beeldbank, deze kunt u raadplegen in de studiezaal.

Beeldmateriaal dat niet gedigitaliseerd is, is opvraagbaar tenzij:

  • de fysieke staat van het materiaal raadpleging niet toestaat
  • het materiaal in slechte staat verkeert of te kwetsbaar is, bijvoorbeeld een specifieke materiaalsoorten als negatieven, dia’s, films en geluidsbanden
  • het materiaal onbewerkt is
  • de eigenaar/bruikleengever inzage niet toestaat

Onze fotocollecties worden op lage temperaturen in speciale depots bewaard. Een aanvraag voor materiaal dat geborgen is in het koel- of koudedepot wordt per keer beoordeeld. Dit materiaal kan slechts twee keer per jaar per object ter inzage gegeven worden en moet rustig geacclimatiseerd worden. Een aanvraag, o. v.v. het inventarisnummer(s)  moet daarom tenminste 7 dagen van te voren te worden ingediend. Wanneer het niet ter inzage kan worden gegeven, kan het in overleg mogelijk gedigitaliseerd worden.

Gebruik van zoektekens

Door zoektekens te gebruiken kunt u specifieker zoeken op onze website.

Zoekterm Resultaat
Term “term” als heel woord
*term Woord eindigend op “term”
term* Woord beginnend met “term”
*term* Woord bevat “term”
t*rm Woord beginnend met ’t’, en eindigend op “rm”
t?rm Woord beginnend met ’t’, gevolgd door elk enkel character, en eindigend op “rm”
term1 term2 “term1” en “term2”
term1 EN term2 “term1” en “term2”
term1 OF term2 “term1” of “term2”
term1 +term2 “term1” moet voorkomen, “term2” moet voorkomen
term1 -term2 “term1” moet voorkomen, “term2” mag niet voorkomen
“term1 term2” “term1 term2” in exact deze volgorde

Onderzoek op verzoek

Loopt u vast bij uw onderzoek? Stel uw vraag via de e-mail aan stadsarchief@delft.nl. Ook doet Stadsarchief Delft onderzoek op verzoek; hiervoor zijn kosten aan verbonden. Meer informatie? Bekijk de pagina: Onderzoek op verzoek

Interessante links

https://watstaatdaer.nl/ ‘Wat staat daer?’ is een online oefentool voor het leren lezen van oude handschriften. Via het forum is het mogelijk om een vraag te stellen.

https://www.delpher.nl/ In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken.

https://cbg.nl/ Centrum voor familiegeschiedenis

https://wiewaswie.nl/

Inloggen
Share
Tweet
Share