Archieven – Stadsarchief Delft

Archieven

Voorbeeld van een getijdenschrift

Stadsarchief Delft bewaart de archieven van de gemeente Delft en de partnergemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Deze archieven zijn zowel afkomstig van de overheid zelf als van particulieren (families of personen) en organisaties (bijv. verenigingen, bedrijven en kerken) uit deze gemeenten. In de archieven van het Stadsarchief vindt u zeer uitlopende informatie, zoals verslagen van raadsvergaderingen, vonnissen voor het gerecht uit crimineelboeken, inschrijvingen van inwoners in bevolkingsregisters en testamenten die gepasseerd zijn voor notarissen.

De archieven zijn toegankelijk middels een toegang: een plaatsingslijst of inventaris met beschrijvingen van de dossiers en stukken, al dan niet geordend op onderwerp. Deze toegangen kunt u raadplegen via ‘uitgebreid zoeken’ op deze website en vervolgens in Archief- en inventarisbeheer te zoeken. Gescande archiefstukken kunt u meteen raadplegen op deze website, nog niet gedigitaliseerde stukken kunt u raadplegen in onze studiezaal.

In de toegangen vindt u alleen beschrijvingen van de archiefstukken. Sommige archiefstukken zijn daarnaast voorzien van een nadere toegang: een index op namen, adressen of trefwoorden. Dit geldt bijvoorbeeld voor doop-, bevolkings- of huizenregisters. U kunt zoeken in deze index via de ‘uitgebreid zoeken’ functie op deze website en vervolgens te zoeken in Akten/Registers (hierin worden alle namen per akte of inschrijving getoond) of in Personen Akten/Registers (hierin worden alle gezochte personen in een lijst getoond).

VERZORGINGSGEBIED

Stadsarchief Delft voert (een deel van) de wettelijke archieftaken ook uit voor de volgende partnergemeenten:

MIDDEN-DELFLAND

Alle archieven van Midden-Delfland die ouder zijn dan 20 jaar worden beheerd door Stadsarchief Delft. De oude archieven zijn openbaar en dus voor iedereen in te zien, waarbij het niet alleen hoeft te gaan om stamboomonderzoek, maar ook om eens na te gaan hoe de overheid heeft gehandeld in het verleden. In het Stadsarchief Delft zijn onder andere diverse kerkarchieven, de registers van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, foto’s en meer historische documenten te raadplegen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van uw huis, bijvoorbeeld bouw of verbouw, kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Midden-Delfland. De meeste bouwtekeningen van huizen liggen bij de gemeente.

PIJNACKER-NOOTDORP

De gemeentearchieven van Pijnacker van de periode tot 1935, de registers Burgerlijke Stand van 1811 – 1940 en de bevolkingsregisters van 1850 – 1936 zijn in te zien bij het Stadsarchief Delft.

Wanneer u bevolkingsgegevens zoekt van Pijnacker of Nootdorp ná 1935, dan kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Bouwvergunningen vanaf circa 1950 tot heden bevinden zich in het archief. In dit bouwvergunningenarchief vindt u onder andere bouwtekeningen van woningen en andere gebouwen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

RIJSWIJK

De historische archieven van Rijswijk zijn overgedragen aan het Stadsarchief Delft.

De collectie boeken, de documentatieverzameling), de collectie gekopieerde registers burgerlijke stand 1811-1940, doop-, trouw- en begraafboeken 1598-1811, de bevolkingsregisters 1825-1939 en de historische beeldbank zijn overgedragen aan het Rijswijk Historisch Informatiecentrum.

Inloggen
Share
Tweet
Share