Bruikleeninformatie – Stadsarchief Delft

Bruikleeninformatie

Stadsarchief Delft streeft ernaar om zoveel mogelijk van haar collectie te laten zien. Zij heeft daarom een genereus bruikleenbeleid en werkt graag mee aan tentoonstellingen.

Aanvraag & voorwaarden

Wij zien uw aanvraag voor een bruikleen ten behoeve van uw tentoonstelling graag tegemoet. Houdt u hierbij rekening met de volgende punten:

 • Kunt u voldoen aan onze bruikleenvoorwaarden? Zie: bruikleenvoorwaarden.pdf 
 • Verstuur uw aanvraag minimaal drie maanden voor ingang van het bruikleen. U kunt uw aanvraag via e-mail verzenden aan stadsarchief@delft.nl.

Voeg hierbij de volgende informatie toe:

 • naam en adres van de aanvragende instelling
 • naam, functie en contactgegevens van een contactpersoon
 • reden van aanvraag
 • tentoonstellingsperiode
 • naam van de tentoonstelling
 • lijst van de aangevraagde objecten met objectnummers

Kosten

Stadsarchief Delft rekent geen bruikleenvergoeding. Ook vragen wij geen vergoeding voor het opstellen van conditierapporten.

Wel moet een bruikleennemer rekening houden met kosten voor

 • transport (alle transporten moeten worden uitgevoerd door een erkend kunsttransporteur).
 • verzekering van objecten tijdens transport en verblijf.
 • inlijsten en verpakkingsmateriaal.
 • eventuele restauratie voordat een object kan worden tentoongesteld.

Procedure

Stadsarchief Delft streeft ernaar om binnen een maand uitsluitsel te geven over uw aanvraag. In deze periode doorloopt uw verzoek de volgende stappen:

 • de informatiemedewerker registreert uw aanvraag en coördineert de bruikleenprocedure.
 • de behoudsmedewerker brengt advies uit en houdt hierbij onder andere rekening met de beschikbaarheid van de objecten.
 • op basis van dit advies wordt besloten tot toestemming voor de bruikleen of een voorstel gedaan voor de restauratie van objecten, indien dit noodzakelijk is voor de bruikleen.
 • indien restauratie noodzakelijk is, volgt zo spoedig mogelijk bericht.

Bij positief advies volgt een verzoek om opstelling van een definitief bruikleencontract.

English version

For the English version, please see: Text-and-loan-conditions.pdf

Inloggen