Organisatie & contact – Stadsarchief Delft

Organisatie & contact

Stadsarchief Delft bewaart de archieven van Delft en haar partnergemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Kilometers bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafboeken, raadsverslagen, crimineelboeken, foto’s, prenten, kaarten, tekeningen, films, en video’s vormen de getuigenissen van de rijke geschiedenis van Delft en haar omgeving.

Bij Stadsarchief Delft kunt u terecht voor onderzoek naar uw familiegeschiedenis, maar ook voor het bekijken van bouwvergunningen en –tekeningen. En als u bezig bent met een onderzoek of scriptie over Delft, bent u bij Stadsarchief Delft aan het juiste adres.

Erfgoed Delft

Stadsarchief Delft vorm samen met Monumenten en Archeologie Delft, Erfgoed Delft. Ga hier naar www.erfgoeddelft.nl.

Contact

Bezoek- en postadres: Gantel 21, 2635 DP, Den Hoorn
E-mail: stadsarchief@delft.nl
Telefoon: 015 – 2602341

Visie, missie en jaarverslagen

De Gemeente Delft voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hier vindt u de toegankelijkheidverklaring van de gemeente Delft.

Aanpak bevorderen toegankelijkheid

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Overig: De gemeente vraagt bezoekers van de website melding te doen van eventuele onvolkomenheden..

Probleem met toegankelijkheid?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Inloggen