Huizenonderzoek – Stadsarchief Delft

Huizenonderzoek

Speciaal voor onderzoek naar huizen of land vindt u op onze website het zoekformulier Geografie.

Zoeken naar geografische informatie (huizen of land) betekent dat er niet gezocht wordt op persoonsnaam, maar uitsluitend op bijvoorbeeld nummers van wijk of huis, straat-, huis- of poldernaam. De mogelijkheid om te zoeken naar combinatie van deze gegevens maakt dit formulier cruciaal voor geografisch onderzoek. Doordat gezocht kan worden op de combinatie van wijk- en huisnummer, is het mogelijk om in het bevolkingsregister de bewoners van een adres te vinden, maar ook de omnummering naar straatnaam en huisnummer in 1876. Indien een bewoner van een perceel in een archiefstuk wordt gevonden, kunt u door te zoeken op de betreffende pagina in dit inventarisnummer alle personen bij dit perceel vinden. Hieronder volgt een overzicht van de soorten onderzoek met betrekking tot geografische informatie en welke bronnen hiervoor beschikbaar zijn.

Let op: u zoekt in dit formulier alleen in archiefstukken. Voor onderzoek naar foto’s, kaarten etc. zoekt u in Beeld- en Geluidcollectie.

Kijk voor u start met uw eigen onderzoek ook op deze websites:
Achter de Gevels
Onderzoekers publiceren op deze website de resultaten van hun huizenonderzoek, alfabetisch op adres en hierbinnen op huisnummer.
Historisch GIS
Op deze website vindt u via een plattegrond van de stad informatie over eigenaren van huizen in de binnenstad van Delft voor 1832.

Bewoners
Klik hier voor uitleg over deze bron
Klik hier voor een overzicht van de archieven per plaats

Bouwgeschiedenis
Klik hier voor uitleg over deze bron
Klik hier voor een overzicht van de archieven per plaats

Eigenaren en huurders
Klik hier voor uitleg over deze bron
Klik hier voor een overzicht van de archieven per plaats

Koop en huur
Klik hier voor uitleg over deze bron
Klik hier voor een overzicht van de archieven per plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOGELIJKHEDEN VOOR HUIZENONDERZOEK

Wanneer u de geschiedenis van een huis gaat onderzoeken kunt u zich richten op verschillende aspecten:

  1. Wie waren de eigenaren?
  2. Wie waren de bewoners?
  3. Is er iets bekend van de bouwgeschiedenis?
  4. Zijn er afbeeldingen van het huis?

Afbeeldingen. U kunt zoeken naar afbeeldingen van uw huis op onze website. Veel foto’s zijn echter in verband met auteursrechtbeperkingen alleen te raadplegen op de interne beeldbank in onze studiezaal.

Bouwgeschiedenis. Informatie over de bouwgeschiedenis van uw huis (de periode vóór de negentiende eeuw beperkte mogelijkheden, de periode daarna ruimer) vindt u o.a. door middel van de bouwvergunningen. U kunt deze vergunningen raadplegen en downloaden op onze studiezaal.

Bewoners. Eigenaren van huizen zijn niet altijd ook bewoners van een huis. Omdat belastingen in het verleden meestal geheven werden op het bezit van onroerend goed, en niet drukten op bewoners, zijn er over eigenaren dan ook meer gegevens te vinden dan over de bewoners van huizen. Het haardstedengeld was een belasting die bijna alle bewoners van huizen trof (1600 en 1638), selectiever was het familiegeld van 1680 (want bedoeld voor de meer daadkrachtigen). In de (onder)trouw- begraafboeken staat vaak ook een adres, maar deze bronnen hebben doorgaans alleen een toegang op naam en niet op adres. In de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw zijn er meer bronnen over bewoners voorhanden, zoals het bevolkingsregister, de zogenaamde woningkaarten en adres- en telefoonboeken.

Eigenaren vóór 1832 vind u door middel van ons Historisch GIS. Deze site maakt eigen onderzoek niet overbodig, maar wel een stuk gemakkelijker. Hiermee is een volwaardig huizenonderzoek een geweldig eind op weg: wie een lijst van eigenaren heeft, kan aan de hand daarvan in andere bronnen op zoek naar aanvullende gegevens, die de geschiedenis tot leven brengen.

Eigenaren van 1832 tot ongeveer 1970 vindt u via de Kadasterviewer, gratis te raadplegen op onze studiezaal.

Historisch Geografisch Informatiesysteem. Op de website Historisch GIS vind u via een plattegrond van de stad informatie over eigenaren van huizen in de binnenstad van Delft voor 1832. Deze website vormt daarom een goede start voor uw onderzoek: https://delft.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=16043cde237e437d80c8d627526f7431

De bronnen die u voor uw onderzoek beschikbaar zijn hangen samen met het onderwerp waarover u meer wilt weten.

Inloggen