Partners & Samenwerking – Stadsarchief Delft

Partners & Samenwerking

Partners

Museum Prinsenhof Delft

Museum Prinsenhof Delft laat zien hoe Delft en Delftenaren met creativiteit en vernuft hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Nederland. Het museum schenkt ruim aandacht aan drie iconische thema’s waaraan Delft zijn nationale betekenis en zijn internationale bekendheid te danken heeft: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Meesters in innovatie. Bezoekers worden meegenomen door het rijke verleden en de kunst en cultuur van Delft, die van de stad tot op de dag van vandaag zo’n inspirerende en belangwekkende plek maken.

Ga naar de website van Museum Prinsenhof Delft voor meer informatie.

Archeologie Delft

Archeologie Delft is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het archeologisch beleid van de gemeente Delft en draagt momenteel ook de zorg voor het beschermen en behouden van de archeologische resten in de gemeentes Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer. Archeologie Delft voert opgravingen uit maar doet ook andere vormen van onderzoek, zoals veldonderzoek of bureauonderzoek. De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd. Daarnaast heeft Archeologie Delft ook een adviserende taak richting gemeentes, bedrijven en particulieren tijdens het voorbereiden van bouwplannen.

Ga naar de website van Archeologie Delft voor meer informatie.

Monumentenzorg

Monumentenzorg draagt zorg voor de instandhouding van gebouwd erfgoed en cultuurhistorisch waardevolle gebieden via ruimtelijk beleid, voorlichting en toezicht op de uitvoering.

Ga naar de website van Monumentenzorg voor meer informatie.

Samenwerking

Erfgoedpodium Delft

Stadsarchief Delft wil bijdragen aan het bevorderen van de kennis over en belangstelling voor de rijke geschiedenis van Delft en omgeving. Hiertoe is het Stadsarchief actief betrokken bij het Erfgoedpodium. Dit is een platform van instellingen en organisaties op het gebied van erfgoed, geschiedenis en cultuurgeschiedenis in Delft. Het Erfgoedpodium stelt zich ten doel om de belangstelling voor en de kennis over het erfgoed, de geschiedenis en de cultuurgeschiedenis van Delft en omgeving te bevorderen door de activiteiten van de deelnemende partijen actief onder de aandacht van bewoners en bezoekers van Delft te brengen. Ook willen de partijen binnen het Erfgoedpodium meer gezamenlijke activiteiten organiseren.

Regionale samenwerking

Stadsarchief Delft wil haar regiofunctie versterken door meer ontmoeting en samenwerking te stimuleren tussen erfgoedpartners in de regio. Daartoe heeft het Stadsarchief het initiatief genomen om de samenwerking tussen de historische en genealogische verenigingen uit de regio te intensiveren:

Commissie Straatnaamgeving

Stadsarchief Delft heeft een afgevaardigde in de commissie Straatnaamgeving. Deze commissie brengt advies uit aan het College van B&W over de naamgeving van nieuwe straten, bruggen, viaducten en parken in de stad.

 

 

Inloggen
Share
Tweet
Share
+1