Onze partners – Stadsarchief Delft

Onze partners

Erfgoed delft

Archeologie & monumenten Delft

Archeologie

Archeologie Delft is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het archeologisch beleid van de gemeente Delft en draagt momenteel ook de zorg voor het beschermen en behouden van de archeologische resten in de gemeentes Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer. Archeologie Delft voert opgravingen uit maar doet ook andere vormen van onderzoek, zoals veldonderzoek of bureauonderzoek. De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd. Daarnaast heeft Archeologie Delft ook een adviserende taak richting gemeentes, bedrijven en particulieren tijdens het voorbereiden van bouwplannen.

Ga naar de website van Archeologie Delft voor meer informatie: www.archeologie-delft.nl

Monumentenzorg

Monumentenzorg draagt zorg voor de instandhouding van gebouwd erfgoed en cultuurhistorisch waardevolle gebieden via ruimtelijk beleid, voorlichting en toezicht op de uitvoering.

Ga naar de website van Monumentenzorg voor meer informatie: http://www.delft.nl/wonen/monumenten

Samenwerking

Erfgoednetwerk Delft

Erfgoed Delft en dus ook het Stadsarchief wil bijdragen aan het bevorderen van de kennis over en belangstelling voor de rijke geschiedenis van Delft en omgeving. Daarom is Erfgoed Delft actief betrokken bij het Erfgoednetwerk Delft. Dit is een platform van instellingen en organisaties op het gebied van erfgoed, geschiedenis en cultuurgeschiedenis in Delft. Het Erfgoednetwerk wil door het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten relevante erfgoedkennis delen, stimuleren van elkaar versterken en ondersteunen en de samenwerking bevorderen. Door de verbinding met elkaar op te zoeken en te netwerken zorgen we ervoor dat het erfgoed van Delft staat als een huis. Voor nu en de toekomst.

historische verenigingen

Stadsarchief Delft wil haar regiofunctie versterken door meer ontmoeting en samenwerking te stimuleren tussen erfgoedpartners in de regio. Daartoe heeft het Stadsarchief het initiatief genomen om de samenwerking tussen de historische en genealogische verenigingen uit de regio te intensiveren:

Commissie Straatnaamgeving

Stadsarchief Delft heeft een afgevaardigde in de commissie Straatnaamgeving. Deze commissie brengt advies uit aan het College van B&W over de naamgeving van nieuwe straten, bruggen, viaducten en parken in de stad.

Inloggen