Studiezaalbezoek – Stadsarchief Delft

Studiezaalbezoek

In de studiezaal kunt u bouwtekeningen inzien, de interne beeldbank raadplegen en archiefstukken inzien die nog niet digitaal beschikbaar zijn. Op de studiezaal is een medewerker aanwezig om u te assisteren bij uw onderzoek.

Op de studiezaal gelden een aantal huisregels, klik hier voor het reglement: Bezoekersreglement.pdf
Op de studiezaal is cameratoezicht, voor het gebruik hiervan is een protocol vastgesteld: Cameratoezichtprotocol.pdf

Openingstijden studiezaal
Dinsdag t/m donderdag 9:00 – 17:00. Wij adviseren u een afspraak te maken voor uw bezoek.

Bezoekadres
Stadsarchief Delft
Gantel 21
2635 DP Den Hoorn

Voorzieningen

Uw jas en tas kunt u in de garderobe of in een kluis plaatsen. De studiezaal is toegankelijk met rolstoel en beschikt over een invalidentoilet. Bij de studiezaal is een eethoek waar u een boterham kunt nuttigen. Koffie en thee is gratis.

Handbibliotheek

In de studiezaal is een kleine handbibliotheek aanwezig met de belangrijkste publicaties over de geschiedenis van Delft en enkele naslagwerken.  De boeken en kranten staan in onze depots en vindt u via onze bibliotheekcatalogus. Boeken uit het depot kunt u alleen met een formulier op de studiezaal aanvragen.

De Delftsche Courant

De Delftsche Courant van 1856-1945 vindt u op de website van Delpher https://www.delpher.nl/.
De Delftsche Courant van 1841-1855 en van 1946-1989 is gescand, de scans en een aparte index vindt u op een computer op de studiezaal.

Online onderzoek

Archieven

Op de studiezaal staan computers tot uw beschikking voor onderzoek. Hierop vindt u de toegangen op onze archieven (zowel inventarissen als indices), de bibliotheek en beeldcollecties. Veel van deze toegangen kunt u ook vanaf huis raadplegen.

Collectie Beeld & Geluid

Delen van de beeldcollecties, waarop auteursrecht berust, zijn alleen op de computers in de studiezaal in te zien.

Bouwtekeningen en -vergunningen

Middels de computers op onze studiezaal kunt u de bouwvergunningen van de gemeente Delft inzien tot 2010, deze zijn niet vanuit huis te raadplegen. Voor het inzien van bouwvergunningen in onze studiezaal hoeft u geen afspraak te maken.

Raadplegen originelen

Originele archiefstukken, die nog niet gedigitaliseerd zijn, kunt u aanvragen via onze website. Hiervoor moet u zich de eerste keer registreren, dat kan via deze link: Registreren aanvragen archiefstukken. U kunt stukken aanvragen tot een half uur voor sluitingstijd. Indien u voorafgaand uw bezoek archiefstukken aanvraagt, bespaart u daarmee tijd: uw stukken liggen voor u klaar bij binnenkomst.

Let op: veel informatie op de computers op onze studiezaal is ook vanuit thuis in te zien. Archiefstukken die gescand zijn, kunnen niet worden aangevraagd.

Omgang met originele documenten

Archiefstukken zijn uniek en onvervangbaar. Voor het hanteren en raadplegen van de archiefstukken gelden de volgende regels:

 • Maximaal één archiefstuk op tafel per onderzoeker
 • Archiefstukken niet gebruiken als ondergrond bij het maken van aantekeningen en niet overtrekken
 • Geen stukken lezen met een pen of potlood in de hand
 • Documenten alleen aanraken met droge, schone handen
 • De volgorde van archiefstukken in een omslag niet wijzigen
 • Archiefstukken alleen raadplegen in de studiezaal
 • Archief- en collectiestukken die digitaal beschikbaar zijn, worden niet ter inzage gegeven
 • Instructies van de archiefmedewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Van de meeste archiefstukken mag u zelf foto’s maken, u kunt ook tegen betaling fotokopieën of scans laten maken.

Waarom mag u bepaalde archiefstukken niet inzien?

Sommige archieven of archiefstukken mogen niet door iedereen worden ingezien. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn.

Burgerlijke stand
Hiervan is de openbaarheid bij wet (Burgerlijk Wetboek, art. 17a, lid 2) beperkt voor de volgende jaren, waarbij de datum van het hele jaar geldt en niet van de akte

 1. akten van geboorte worden openbaar na 100 jaar.
 2. akten van huwelijk, echtscheiding en geregistreerd partnerschap worden openbaar na 75 jaar.
 3. akten van overlijden worden openbaar na 50 jaar.

U kunt wel een kopie (uittreksel genaamd) verkrijgen van uw eigen akte via de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Hieraan zijn legeskosten verbonden.

Bevolkingsadministratie
De persoons- en woningkaarten over de periode 1938-1995 zijn niet openbaar volgens de artikelen 4.4 en 4.5 Wet BRP en het daarop gebaseerde Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, nr. 690). Hierin is bepaald dat openbaarmaking is gesteld op 75 jaar na inwerkingtreding van dat besluit, dus tot 1 oktober 2069.
U kunt inzage vragen van uw eigen persoonskaart. Van een woningkaart kan dit niet, want deze bevatten gegevens van meerdere personen die op hetzelfde adres hebben gewoond.

Beperkingen door bewaargevers
Bij de bewaargeving of schenking van archieven kunnen bepalingen over de openbaarheid worden opgenomen. Stadsarchief Delft probeert dit tot het minimum te beperkingen, maar moet hier altijd aan voldoen als dit geëist wordt door de bewaargever. Daarnaast zijn veel recente stukken nog te privacy gevoelig om ter inzage te geven, dit geldt voor veel stukken jonger dan 20-50 jaar.
Als u zo’n archiefstuk op onze website vindt, ziet u geen knop om dit aan te vragen en staat hierbij vermeld: niet openbaar. Dit betekent dat u eerst toestemming tot inzage moet vragen bij de bewaargever voordat u dit stuk kunt inzien. Informatie hierover kunt u bij ons per email opvragen: stadsarchief@delft.nl.

Digitaal beschikbaar of in slechte staat
Veel geraadpleegde stukken worden gescand om verdere gebruiksschade te voorkomen. Stukken die digitaal beschikbaar zijn kunnen slechts in principe niet worden ingezien en het aanvragen via onze website van deze stukken is niet mogelijk. Ook stukken die in slechte staat verkeren, kunnen niet worden aangevraagd. Stadsarchief Delft streeft ernaar deze stukken te laten scannen, maar hiervoor moeten ze vaak eerst gerestaureerd worden.

In bewerking of nog niet overgebrachte archieven
In uitzonderlijke gevallen vindt u op onze website gegevens over archieven die niet aangevraagd kunnen worden omdat deze:

– niet goed toegankelijk waren en de archiefstukken hieruit opnieuw beschreven worden;
– er een grote aanvulling is binnengekomen en we het hele archief opnieuw bewerken;
– het archief nog moet worden overgebracht, maar al wel in ons overzicht staat.

U vindt dan wel een archief op onze website, maar u ziet geen inventarisnummers met beschrijvingen van de archiefstukken of kunt deze inventarisnummers niet aanvragen. Informatie hierover kunt u bij ons per email opvragen: stadsarchief@delft.nl.

Inloggen
Share
Tweet
Share