Stad en Land in Opstand – Stadsarchief Delft

Stad en Land in Opstand

Tot en met maart is in de studiezaal een presentatie te zien over Delft tijdens de Tachtigjarige Oorlog, getiteld “Stad en Land in Opstand”. In 1568 begon de Nederlandse Opstand tegen de koning van Spanje. Vier jaar later, in 1572, sloot Delft zich aan bij de Opstand.Wat hield Delft in eerste instantie tegen om zich aan te sluiten bij de Opstand? En welke gevolgen had de uiteindelijke keuze voor de stad en het omliggende platteland?

Deze vragen worden beantwoord in de presentatie van Stadsarchief Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het verhaal focust zich op de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog voor de bestuurders en inwoners van Delft en nabijgelegen dorpen. Centraal in het verhaal staat de inundatie in 1574 waar de bestuurders van het hoogheemraadschap een belangrijke rol in hebben gespeeld. Door de inundatie kwamen grote delen van Holland onder water te staan met als doel om Leiden te bevrijden van de belegering door de Spaanse soldaten.

Ruïne van klooster Koningsveld, tekening op vlaspapier, ca. 1573

Ruïne van klooster Koningsveld, tekening op vlaspapier, ca. 1573

Afscheidsbrieven Harmen Schinckel

Op het laatste moment is er een bijzonder boekje toegevoegd aan de presentatie. Het gaat om een boekje uit 1652 van Theodorus Verburgh, getiteld Den Delfschen martelaer, ofte Laetste afscheyd-brieven van Harmannus Schinckel. In dit boekje staan documenten over zijn voorvader Harmen Schinckel. Die werd wegens het drukken van ‘ketterse’ boeken in 1568 op de Markt van Delft onthoofd. Verburgh publiceerde de tekst van het vonnis en van de afscheidsbrieven die Schinckel uit de gevangenis schreef aan zijn vrouw en kinderen.

Pagina uit het boekje over Harmen Schinckel

Samenwerking Hoogheemraadschap van Delfland

“Stad en Land in Opstand” is tot stand gekomen door de samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en Stadsarchief Delft. In 2018 liet het hoogheemraadschap haar archieven (1319-1989) overbrengen naar het stadsarchief. Door de archieven van stad en platteland samen te brengen onder één dak is het mogelijk om het verleden te integreren tot een gezamenlijk verhaal, zoals dat van de Opstand.

Dankzij de medewerking van Archeologie Delft zijn in deze tentoonstelling naast archiefstukken ook een aantal bijzondere voorwerpen te zien uit de tijd van de Opstand.

Stad en Land in Opstand
Januari t/m maart 2019

Gantel 21, Den Hoorn

Bij deze presentatie hoort een brochure die u kunt krijgen aan de balie van het Stadsarchief.

Inloggen