Nieuw materiaal op Delpher – Stadsarchief Delft

Nieuw materiaal op Delpher

Vorige week is een reeks tijdschriften en boeken uit de bibliotheek van Stadsarchief Delft online beschikbaar gesteld op de website van Delpher. In Delpher kan gezocht worden  op miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.

28ste Jaargang. Zaterdag 1 mei 1909. No. 18

Lijst van gedigitaliseerde boeken en tijdschriften
  • Jaarboekje voor de stad Delft
  • De Fabrieksbode
  • De Spiegel
  • Delftsch Studentenweekblad
  • Technisch studenten-tijdschrift orgaan van de centrale commissie voor studiebelangen
  • Jaarboek van de Technische Hogeschool te Delft
  • Jaarboekje van de Mijnbouwkundige vereeniging te Delft
  • Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
  • Delftsche studenten almanak

De Delftse studenten- en verengingsbladen zijn niet compleet aanwezig in de collectie, daarom is voor de digitalisatie een beroep gedaan op de collectie van de Technische Universiteit Delft.

De Fabrieksbode, 1882-1951
Met 121 jaargangen weet de Fabrieksbode in 2001 een plekje te veroveren in het Guinnes Book of Records. De Fabrieksbode verschijnt in 1882 als het personeelsblad van de Gist- en Spiritusfabriek. Oprichter Jacques van Marken wil met dit blad de afstand tussen directeur en arbeiders verkleinen. Hij schrijft o.a. over wat er in de Gist- en Spiritusfabriek gebeurt. Van dit tijdschrift zijn de jaargangen van 1882 t/m 1951 nu integraal doorzoekbaar op de website van Delpher.

Van de tijdschriften en boeken zijn niet alle jaargangen gedigitaliseerd. Bekijk het PDF-bestand voor een volledig overzicht: Delpher_tijdschrijften-boeken-jaargangen.pdf

Inloggen