In Memoriam Martijn Afman (1942-2019) – Stadsarchief Delft

In Memoriam Martijn Afman (1942-2019)

Op 29 augustus 2019 is onze oud-collega Martijn Afman overleden. Hij kwam ruim 25 jaar geleden werken bij het restauratieatelier van het Stadsarchief. Daar heeft hij zich vooral bekwaamd in het opknappen van foto’s en prenten van onze collectie Beeld en Geluid. Hij hield van zijn werk en hij was er trots op. Na zijn pensionering bleef hij als vrijwilliger tot onze verhuizing uit de binnenstad aan het Stadsarchief verbonden. Een wijze en bescheiden man, klein van gestalte maar met een groot hart, die iedereen voor zich innam met droge humor. Wij wensen zijn naasten veel sterkte. (foto Annika Hendriksen)

Inloggen