E-depot voor gemeente Delft – Stadsarchief Delft

E-depot voor gemeente Delft

Stadsarchief Delft werkt hard aan het realiseren van een digitaal depot. Onlangs ondertekenden de gemeente Delft en DiVault een contract, om met een nieuwe e-depotvoorziening belangrijke stappen te kunnen blijven zetten en de archivering te optimaliseren.

Bewaarplaats voor digitale bestanden
Het e-depot is de bewaarplaats voor de digitale bestanden, zoals het gebouw van Stadsarchief Delft aan de Gantel de bewaarplaats is voor alle papieren en perkamenten documenten. In het e-depot wordt digitale informatie beheerd en tijdig maatregelen genomen om deze leesbaar te houden.

Wie kan er nog cd-roms lezen?
“We werken als gemeente digitaal. En digitale documenten, waaronder e-mails en websites, zijn kwetsbaar”, aldus gemeentearchivaris Bennie Blom. “Wie kan er nog cd-roms lezen? We willen de informatie op die dragers wel toegankelijk houden, zowel voor onszelf als voor de burger. We moeten ons handelen kunnen verklaren, dat zijn we wettelijk verplicht. En we willen natuurlijk ook onze geschiedenis kunnen blijven schrijven.”

Houd de kanalen van Erfgoed Delft in de gaten. Dan weet je wanneer het e-depot beschikbaar is en kun je hieruit zelf op een gemakkelijke manier digitale informatie verkrijgen.

Inloggen
Share
Tweet
Share