Openbaarheidsdag 2023 – Stadsarchief Delft

Openbaarheidsdag 2023

Met de start van het nieuwe jaar worden archiefstukken waarop een openbaarheidsbeperking rust openbaar. Bij het Stadsarchief zijn ruim 100 archiefstukken vanaf nu voor iedereen in te zien: vooral akten van de burgerlijke stand, maar ook ledenlijsten en correspondentie van verenigingen. En een dossier met de menu’s bij verschillende studentenrestaurants. Zo kan iedereen zien dat een maaltijd in 1979 f 3,70 kostte.

Wat is hier nu geheim aan, waarom mocht dit tot op heden niet worden ingezien? Dat heeft alles te maken met de afspraken die het Stadsarchief maakt met verenigingen of organisaties die een archief bij ons onderbrengen. Vaak wordt voor het gemak een periode gekozen waarop niets openbaar is. In dit geval: het archief van de sociëteit is 20 jaar niet openbaar en dit dossier loopt tot 2003. En wordt dus nu openbaar en is in te zien in de studiezaal van het archief.

 

Archief Sociëteit Alcuin, inv nr 142

Inloggen