Uw archief onderbrengen in het stadsarchief – Stadsarchief Delft

Uw archief onderbrengen in het stadsarchief

Heeft u een archief van uw vereniging op zolder staan? Was uw grootmoeder een fervent amateurfotograaf en heeft u een mooie fotoalbum van haar in huis? Zoekt u een goed onderkomen voor het archief van uw familiebedrijf? Dan kunt u overwegen om dit bij Stadsarchief Delft onder te brengen. Het stadsarchief is altijd op zoek naar meer materiaal met informatie over Delft en de omliggende gemeenten.

Welke archieven bewaart het Stadsarchief Delft?
Stadsarchief Delft bewaart de overheidsarchieven van Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Daarnaast bewaart het stadsarchief honderden archieven van particulieren, kerken, verenigingen, bedrijven en families. Dat zijn de particuliere archieven.

Wat bewaart Stadsarchief Delft?
Archieven die betrekking hebben op het werkgebied van Stadsarchief Delft. Onder archief verstaan wij documenten op papier zoals brieven, boeken, registers, aktes, prenten en tekeningen. Ook foto, film, video en geluidsbanden hebben een plaats in het stadsarchief.

Wat verzamelt het stadsarchief niet?
Voor voorwerpen, beeldjes, schilderijen en andere kunstvoorwerpen verwijzen we u graag naar de musea.

Past mijn archief in de collectie van Stadsarchief Delft?
Uw archief of verzameling moet betrekking hebben op Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland.

Hoe kan ik mijn archief aanbieden?
Neem contact op met Stadsarchief Delft. Stuur een mail aan stadsarchief@delft.nl. Wij nemen contact met u op.

Hoe werkt het?
Onze collectiebeheerder komt uw archief bij u kijken. Zij bepaalt samen met u of de collectie in aanmerking komt voor opname bij Stadsarchief Delft. De waarde als informatiebron is belangrijk.

Hoe lever ik het archief aan?
Archieven zijn bij voorkeur in goede staat. Mocht het materiaal erg vies zijn, dan kan besloten worden om het eerst schoon te maken alvorens het kan worden overgebracht.

Is het handig als ik een inhoudsopgave maak?
Ja, heel graag. U weet het beste welke stukken er in het archief zitten en waar het over gaat.

Ben ik het archiefmateriaal kwijt?
Als u een archief bij het Stadsarchief onderbrengt, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden. Als u uw archief schenkt aan het stadsarchief dan wordt Stadsarchief Delft voor altijd de eigenaar. Als u uw materiaal in bewaring geeft blijft u zelf eigenaar. U kunt uw spullen later terugvragen. Uw nabestaanden of rechtsopvolgers kunnen dat ook.
U schenkt het archiefmateriaal aan de gemeente waarop het archief betrekking heeft.

Wie heeft auteursrecht?
U bepaalt zelf of u auteursrecht op beeldmateriaal, audiovisueel materiaal of geluidsmateriaal zelf houdt of overdraagt aan Stadsarchief Delft.

Kan iedereen in mijn archief kijken?
Ja, mits hierover geen nadere afspraken worden gemaakt bij de bewaargeving of schenking. Elk archief en elke collectie is in principe openbaar en iedereen mag het materiaal bekijken.

Kan ik mijn archief tijdelijk niet openbaar laten zijn?
Ja, dat kan ook. We kunnen afspreken dat uw archief pas over een bepaalde periode openbaar wordt. Die periode kan soms wel 75 jaar duren. Al die tijd kan een bezoeker alleen met uw toestemming in uw archief kijken. U moet hiervoor wel een contactpersoon aanwijzen die deze toestemming kan verlenen.
Bedenk wel dat u uw archief niet voor ‘eeuwig’ op slot kunt doen als u het overdraagt aan het stadsarchief. Wilt u uw informatie nooit delen, bewaar uw archief dan thuis.

Hoe leggen we afspraken vast?
Met Stadsarchief Delft legt u de afspraken vast in een akte van schenking of bewaargeving. Daarin staat ook onder welke voorwaarden het materiaal is ondergebracht bij het Stadsarchief en welke delen wel voor iedereen in te zien zijn.

Wat kost het?
U kunt uw archief of verzameling gratis onderbrengen.

Hoe beheer ik zelf een archief?
Wilt u weten hoe u het archief van uw organisatie, bedrijf of vereniging op een goede en efficiënte manier zelf kunt beheren en bewaren? Heeft u vragen? Neem contact op met Stadsarchief Delft. Wij geven u graag advies.

Inloggen
Share
Tweet
Share