Metamorfoze krantenproject – Stadsarchief Delft

Metamorfoze krantenproject

Een belangrijk deel van onze krantencollectie is in bruikleen gegeven aan Metamorfoze, een digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek. De kranten worden momenteel geconserveerd en gedigitaliseerd, grotendeels mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het ministerie van OCW. Dit jaar zijn er 19 krantentitels geselecteerd (bijna 105.000 pagina’s) en deze worden naar verwachting eind 2024 ontsloten via de website Delpher.nl. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om bijzondere krantentitels uit de Delftse mediageschiedenis vrij toegankelijk te maken. Van een eerste Delft(sche) uitgave uit 1637 (Courante uyt Italien, Duytsland ende Nederlanden) tot het wellicht beter bekende, recentere materiaal uit de 20ste-eeuw (Delftsche Courant).

De geselecteerde titels zijn bij ons omgepakt in zuurvrije dozen en er worden kleine restauraties uitgevoerd, zowel in ons eigen restauratieatelier als op locatie bij Metamorfoze. Hierbij worden bijvoorbeeld kleine scheurtjes in het papier gerestaureerd, zodat de tekst weer leesbaar is. Vervolgens worden er op de scanlocatie hoogwaardige, digitale kopieën gemaakt van iedere krantenpagina. Deze worden vervolgens door de computer omgezet in “doorzoekbare tekst”. De originele kranten worden in de toekomst niet meer uit het archief gehaald, maar zijn overal ter wereld raadpleegbaar via www.Delpher.nl.

De onderstaande lijst met de 19 krantentitels is hierom tot ongeveer het einde van dit jaar niet in te zien in onze studiezaal.

 1. Courante uyt Italien, Duytsland ende Nederland (1637)
 2. Delfsche Courant (1721-1733)
 3. Hollandsche Historische Courant (1733-1787)
 4. Delfsche Courant (1788-1811)
 5. Delftsche Courant: Nieuws- en Advertentieblad (1842)
 6. Weekblad van de Stad Delft (1841, voorloper van Delfts Weekblad)
 7. Weekblad der Stad Delft (1842, voorloper van Delfts Weekblad)
 8. Delfts Weekblad (1843-1845, voorloper van de Delftsche Courant)
 9. Delftsche courant (1846-1855)
 10. Delflandsche Courant (1855)
 11. Nieuws- en advertentieblad voor Delft en Omstreken (1870-1871, voorloper van De Delvenaar)
 12. Nieuws- en advertentieblad: Nieuwe Delftsche Courant (1872-1884, voorloper van De Delvenaar)
 13. De Delvenaar (1885-192X)
 14. Delftsche Opmerker (1885-1895)
 15. Delftsch Dagblad (1898-1900)
 16. Delftsch Nieuwsblad (1899-1912)
 17. Delftsch Dagblad: Nieuws- en Advertentieblad voor Delft e.o. (1916-1919)
 18. (De) Toekomst (1945-1954)
 19. Delftsche Courant: Nieuwsblad voor Delft en Delfland (1945-1968)

Voor vragen kan je contact opnemen met onze dienstverlening: 015 260 2341 of stadsarchief@delft.nl

Inloggen