Studiezaalbezoek - Stadsarchief Delft

Studiezaal

De studiezaal van Stadsarchief Delft is het informatiecentrum voor de geschiedenis van Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek, voor een oude foto van uw huis of straat, maar ook om in oude kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde, of hoe de gemeenteraad dacht over een kwestie. Tijdens openingsuren kunt u gratis onderzoek doen.

Op de studiezaal gelden een aantal huisregels, klik hier voor het volledige reglement. Uw jas en tas kunt u in de garderobe of in een kluis plaatsen. De studiezaal is toegankelijk met rolstoel en beschikt over een invalidentoilet. Bij de studiezaal is een eethoek waar u een boterham kunt nuttigen. Koffie en thee is gratis.

Op de studiezaal is cameratoezicht, voor het gebruik hiervan is een protocol vastgesteld.

Handbibliotheek

In de studiezaal is een kleine handbibliotheek aanwezig met de belangrijkste publicaties over de geschiedenis van Delft en enkele naslagwerken. De Delftsche Courant van 1856-1945 vindt u op de website Delpher, hierin kunt u ook zoeken op woorden in de krant. De Delftsche Courant van 1842-1855 en vanaf 1946-1989 is gescand, de scans en een aparte index vindt u op een computer op de studiezaal. De overige boeken en kranten staan in onze depots en vindt u via onze bibliotheekcatalogus. Boeken uit het depot kunt u alleen met een formulier op de studiezaal aanvragen.

Online onderzoek

Op de studiezaal staan een aantal computers tot uw beschikking voor onderzoek. Hierop vindt u de toegangen op onze archieven (zowel inventarissen als indices), bibliotheek en beeldcollecties. Veel van deze toegangen kunt u ook vanaf huis raadplegen. Delen van de beeldcollecties waarop auteurrecht berust, zijn echter alleen op de computers op de studiezaal in te zien. Middels de computers op onze studiezaal kunt u ook de bouwvergunningen van de gemeente Delft inzien tot 2010, deze zijn eveneens niet vanuit huis te raadplegen.

Raadplegen originelen

Het grootste deel van onze collecties wordt bewaard in depots die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers. Mocht u originele archiefstukken willen aanvragen, dan kunt u dit via de computer doen. Hiervoor moet u zich de eerste keer registreren. U kunt stukken aanvragen tot een half uur voor sluitingstijd. Archiefstukken die gescand zijn, kunnen niet worden aangevraagd.

Let op: veel informatie op de computers op onze studiezaal is ook al vanuit thuis in te zien. Indien u vooraf archiefstukken aanvraagt, bespaart u daarmee tijd: uw stukken liggen al voor u klaar!

Archiefstukken zijn uniek en onvervangbaar. Voor het hanteren en raadplegen van de archiefstukken gelden de volgende regels:

  • Maximaal één archiefstuk op tafel per onderzoeker
  • Archiefstukken niet gebruiken als ondergrond bij het maken van aantekeningen en niet overtrekken
  • Geen stukken lezen met een pen of potlood in de hand
  • Documenten alleen aanraken met droge, schone handen
  • De volgorde van archiefstukken in een omslag niet wijzigen
  • Archiefstukken alleen raadplegen in de studiezaal
  • Archief- en collectiestukken die digitaal beschikbaar zijn, worden niet ter inzage gegeven
  • Instructies van de archiefmedewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Van de meeste archiefstukken mag u zelf foto’s maken, u kunt ook tegen betaling fotokopieen of scans laten maken.

Openbaar of niet

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. In sommige gevallen zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat. In dat geval heeft u toestemming van de bewaargever nodig om de stukken in zien. Deze toestemming moet u zelf aanvragen.

Op de studiezaal is een medewerker aanwezig om u te assisteren bij uw onderzoek. U kunt ons ook opdracht geven om zaken voor u uit te zoeken.

Een volledig overzicht van onze tarieven vindt u hier.

Inloggen
Share
Tweet
Share
+1
Share
Tweet
Share
+1