Studiezaalbezoek – Stadsarchief Delft

Studiezaalbezoek

In de studiezaal kunt u bouwtekeningen inzien, de interne beeldbank raadplegen en archiefstukken inzien die nog niet digitaal beschikbaar zijn. Op de studiezaal is een medewerker aanwezig om u te assisteren bij uw onderzoek.

Op de studiezaal gelden een aantal huisregels, klik hier voor het reglement: Bezoekersreglement.pdf
Op de studiezaal is cameratoezicht, voor het gebruik hiervan is een protocol vastgesteld: Cameratoezichtprotocol.pdf

Openingstijden studiezaal
Dinsdag t/m donderdag 9:00 – 17:00. Vanwege het coronavirus is de studiezaal beperkt open. Een telefonische reservering is noodzakelijk.

Bezoekadres
Stadsarchief Delft
Gantel 21
2635 DP Den Hoorn

Voorzieningen

Uw jas en tas kunt u in de garderobe of in een kluis plaatsen. De studiezaal is toegankelijk met rolstoel en beschikt over een invalidentoilet. Bij de studiezaal is een eethoek waar u een boterham kunt nuttigen. Koffie en thee is gratis.

Handbibliotheek

In de studiezaal is een kleine handbibliotheek aanwezig met de belangrijkste publicaties over de geschiedenis van Delft en enkele naslagwerken.  De boeken en kranten staan in onze depots en vindt u via onze bibliotheekcatalogus. Boeken uit het depot kunt u alleen met een formulier op de studiezaal aanvragen.

De Delftsche Courant

De Delftsche Courant van 1856-1945 vindt u op de website van Delpher (https://www.delpher.nl/).
De Delftsche Courant van 1841-1855 en van 1946-1989 is gescand, de scans en een aparte index vindt u op een computer op de studiezaal.

Online onderzoek

Archieven

Op de studiezaal staan computers tot uw beschikking voor onderzoek. Hierop vindt u de toegangen op onze archieven (zowel inventarissen als indices), de bibliotheek en beeldcollecties. Veel van deze toegangen kunt u ook vanaf huis raadplegen.

Collectie Beeld & Geluid

Delen van de beeldcollecties, waarop auteursrecht berust, zijn alleen op de computers in de studiezaal in te zien.

Bouwtekeningen en -vergunningen

Middels de computers op onze studiezaal kunt u de bouwvergunningen van de gemeente Delft inzien tot 2010, deze zijn niet vanuit huis te raadplegen. Voor het inzien van bouwvergunningen in onze studiezaal hoeft u geen afspraak te maken.

Raadplegen originelen

Originele archiefstukken, die nog niet gedigitaliseerd zijn, kunt u aanvragen via onze website. Hiervoor moet u zich de eerste keer registreren, dat kan via deze link: Registreren aanvragen archiefstukken. U kunt stukken aanvragen tot een half uur voor sluitingstijd. Indien u voorafgaand uw bezoek archiefstukken aanvraagt, bespaart u daarmee tijd: uw stukken liggen voor u klaar bij binnenkomst.

Let op: veel informatie op de computers op onze studiezaal is ook vanuit thuis in te zien. Archiefstukken die gescand zijn, kunnen niet worden aangevraagd.

Omgang met originele documenten

Archiefstukken zijn uniek en onvervangbaar. Voor het hanteren en raadplegen van de archiefstukken gelden de volgende regels:

  • Maximaal één archiefstuk op tafel per onderzoeker
  • Archiefstukken niet gebruiken als ondergrond bij het maken van aantekeningen en niet overtrekken
  • Geen stukken lezen met een pen of potlood in de hand
  • Documenten alleen aanraken met droge, schone handen
  • De volgorde van archiefstukken in een omslag niet wijzigen
  • Archiefstukken alleen raadplegen in de studiezaal
  • Archief- en collectiestukken die digitaal beschikbaar zijn, worden niet ter inzage gegeven
  • Instructies van de archiefmedewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Van de meeste archiefstukken mag u zelf foto’s maken, u kunt ook tegen betaling fotokopieën of scans laten maken.

Openbaar of niet

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. In sommige gevallen zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat. In dat geval heeft u toestemming van de bewaargever nodig om de stukken in zien. Deze toestemming moet u zelf aanvragen.

Inloggen
Share
Tweet
Share