Godfried met de Bult – Stadsarchief Delft
Titelprent van Dirck van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 1667 (TMS 71492)

Titelprent van Dirck van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 1667 (TMS 71492)

18 januari 2021:

Godfried met de Bult

Toen Dirck van Bleyswijck in de zeventiende eeuw aan zijn stadsbeschrijving werkte, kon hij niet om de vraag heen wie Delft had gesticht. Hij kwam uit bij de elfde-eeuwse hertog Godfried met de Bult, die zijn bijnaam ontleende aan zijn gebochelde gestalte. Godfried stamde uit het huis van Verdun en moet omstreeks 1040 zijn geboren. In 1069 werd hij door de Duitse keizer benoemd tot hertog van Neder-Lotharingen, ongeveer het huidige Nederland en België. Een jaar later verjoeg hij in opdracht van de keizer de graaf van Holland uit het Maasmondgebied, zeg maar het gebied tussen Dordrecht en Vlaardingen. Toen hij vervolgens orde op zaken stelde in deze regio, zou hij Delft hebben gesticht.

Misschien wel het bekendste verhaal over Godfried betreft zijn levenseinde, begin 1076. Terwijl hij op een latrine zat, werd hij door een soldaat van onderaf in zijn achterste gestoken. De wond was zo ernstig, dat hij eraan overleed. Er gingen meteen geruchten dat de dader handelde in opdracht van de graaf van Holland.

Harde bewijzen dat Godfried Delft heeft gesticht, zijn er niet. De vroegste vermelding van dit wapenfeit dateert pas uit de veertiende eeuw. Tegenwoordige historici menen dat het ontstaan van een nederzetting niet kan worden toegeschreven aan een enkele beslissing van één individu. Maar in de tijd van Van Bleyswijck was het voor het prestige van een stad van belang de oorsprong te verbinden met een zo belangrijk mogelijke figuur. En dan was een internationaal befaamde hertog als Godfried met de Bult een goede keuze. Er was uiteraard geen enkele afbeelding van de man zelf bekend, maar er waren in de zeventiende eeuw verschillende gefantaseerde portretten van hem in omloop. En zo kon het dat Van Bleyswijck hem op de titelpagina van zijn boek liet afbeelden als stichter van de stad.

Inloggen
Share
Tweet
Share