Overal markt – Stadsarchief Delft
Vismarkt op de Jeronymusbrug tegenover de Nieuwstraat, omstreeks 1590. (TMS 64774)

Vismarkt op de Jeronymusbrug tegenover de Nieuwstraat, omstreeks 1590. (TMS 64774)

13 mei 2024:

Overal markt

De markt verwacht je op de Markt, of het Marktveld, zoals het plein eeuwenlang heette. Maar ook in andere delen van de stad bloeide de straathandel. Kijk maar eens op de naamborden als je door Delft loopt: Koornmarkt, Brabantse Turfmarkt, Paardenmarkt of Beestenmarkt. En heel wat straten droegen vroeger een naam die verwees naar de waren die er toen werden verkocht. Zo hadden we ooit een Appelmarkt (oostzijde Vrouwjuttenland), twee Houtmarkten (Kolk en westzijde Koornmarkt), een Luizenmarkt voor tweedehands kleren (westzijde Vrouwjuttenland), een Zuivelmarkt (oostzijde Koornmarkt) en een Varkenmarkt (pleintje bij de Verwersdijk ter hoogte van de Cellebroerstraat).

De oostzijde van de Voorstraat tussen de Choorstraat en de Drie Akersstraat werd wel de Poelmarkt genoemd. Hier was de markt in gevogelte, zoals eenden en ganzen. Die strekte zich ook uit over de brug naar de Kerkstraat, die niet voor niets Poelbrug heet. Bruggen werden sowieso veel gebruikt als handelsplaats. Het bekendst is natuurlijk de Boterbrug, al is dat eigenlijk een overkluisde gracht en werd er meer verhandeld dan boter. Oudere Delftenaren weten misschien nog dat hier een markt in kleinvee was, zoals kippen en konijnen. Op de Teemsbrug aan de zuidzijde van de Wijnhaven kon je een teems kopen, een trechter met een zeef waardoor versgemolken melk in een bus werd gegoten. En aan de noordzijde van de Wijnhaven ligt de Warmoesbrug, waar groenteboeren hun waren verkochten.

Dat de Camaretten en de oostzijde van de Hippolytusbuurt ook wel Vismarkt werden genoemd, zal niemand verbazen, gezien de nog altijd aanwezige Visbanken. Daar werd vanouds de zeevis verhandeld. Voor de verkoop van zoetwatervis wees het stadsbestuur in 1584 de Jeronymusbrug aan. Die ligt tegenover de Nieuwstraat en is vernoemd naar Sint-Hiëronymusdal, het huis van de broeders des gemenen levens aan de westzijde van de Oude Delft. Niet lang daarna moet deze tekening zijn gemaakt. Die laat goed zien waarom een brug zo’n geschikte plaats is voor een vismarkt. Aan weerszijden zitten verkopers, met hun manden vis boven een goot. Via de trappen kunnen de marktlui af en toe een emmer water uit de gracht halen om over de vis te gieten, zodat die fris blijft. Het water loopt via de goten met een boog terug naar de gracht. Ook een vorm van recycling!

Inloggen