Slavernijverleden – Stadsarchief Delft

Slavernijverleden

Delft en Delftenaren namen actief deel aan het wereldwijde koloniale systeem waarin slavernij een belangrijke rol speelde. De stad had een kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Ook daarbuiten handelden particulieren in producten die door slaafgemaakten waren verbouwd. Delftenaren kwamen in aanraking met slavernij en met tot slaaf gemaakten. Soms werden slaafgemaakten als bedienden mee naar Delft genomen.

In het kader van het herdenkingsjaar slavernijverleden gaf de gemeente Delft opdracht aan Stadsarchief Delft om deze geschiedenis te onderzoeken. Het was nodig om deze leemte in de geschiedenisboeken op te vullen en om verhalen van verschillende kanten te kunnen bezien.

Het rapport

In juni 2023 verscheen het Rapport slavernijverleden van Delft, geschreven door Nancy Jouwe, Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis m.m.v. Marion Claessens en Bas van der Wulp.

In de bijlagen bij het rapport staan de namen van de Delftse bewindhebbers van de VOC en de WIC.

Het rapport geeft talloze verwijzingen naar Delftse bronnen en literatuur. Daardoor krijgt u een goed overzicht van het tot nu toe verrichte onderzoek. Ook ziet u hoe de bronnen gebruikt worden en hoe u daar eventueel zelf verder mee aan de slag kunt.

Bezoek locaties in Delft

Verschillende locaties en gebouwen herinneren aan het slavernijverleden van Delft. Bezoek ze tijdens deze wandeling. Begin bij de Oude Kerk aan de Oude Delft. De wandeling eindigt daar ook weer.

Op de website Mapping Slavery vindt u een Delftse plattegrond met locaties die met het slavernij- en koloniale verleden verbonden zijn. Per locatie is er een beschrijving van dit Delftse erfgoed en/of de voormalige bewoners.

Op de website Achter de Gevels van Delft staan goed gedocumenteerde historische verhalen over allerlei panden in Delft, en hun bewoners. Hier vindt u ook een overzicht van Delftse huizen met een slavernijverleden.

Bronnen en zelf onderzoek doen

Inloggen