Bijzondere aanwinst voor de bibliotheek collectie - Stadsarchief Delft

Bijzondere aanwinst voor de bibliotheek collectie

Stadsarchief Delft mocht op de valreep van 2018 een fraaie schenking noteren. Annet Thoms overhandigde bibliothecaris Maud Kornaat een boekje van Theodorus Verburgh uit 1652, Den Delfschen martelaer, ofte Laetste afscheyd-brieven van Harmannus Schinckel, met documenten over zijn voorvader Harmen Schinckel. Die werd wegens het drukken van ‘ketterse’ boeken in 1568 op de Markt van Delft onthoofd. Verburgh publiceerde hierin de tekst van het vonnis en van de afscheidsbrieven die Schinckel uit de gevangenis schreef aan zijn vrouw en kinderen. Er is slechts één ander exemplaar van dit boekje bekend, in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Tot maart 2019 is het boekje te bekijken op de tentoonstelling Stad en Land in Opstand in het Stadsarchief. In dezelfde vitrine ligt het originele vonnis van de Delftse schepenbank. In de rubriek 365 Dagen Delft is meer te vinden over het droeve lot van Schinckel: https://www.stadsarchiefdelft.nl/delft365/harman-schinckel-onthoofd/. En in de aflevering van Delf die 1 maart 2018 verschijnt, staat een uitvoerig artikel over hem.

Annet Thoms overhandigt het boekje van Theodorus Verburgh uit 1652 aan bibliothecaris Maud Kornaat

Inloggen
Share
Tweet
Share
+1