In Memoriam: Ton Kerklaan (1931-2019) – Stadsarchief Delft

In Memoriam: Ton Kerklaan (1931-2019)

Na een loopbaan als bakker kwam Ton Kerklaan in 1978 als huismeester in dienst bij de Gemeentelijke Archiefdienst van Delft (nu Stadsarchief Delft). Hij bleef hier werken tot 1996, toen hij, tot zijn grote verdriet, met 65 met pensioen moest. Hij was een man met veel talenten: Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen. En al snel ook ontwikkelde hij zich tot autodidact-fotograaf van het Archief. Op de zolder van het oude gebouw aan de Oude Delft bouwde hij met eigen handen een doka om zijn foto’s te ontwikkelen en af te drukken.

Ton Kerklaan fotografeerde in de periode 1978-1993 stads- en straatgezichten in en om Delft en met name de veranderingen daarin, als gevolg van sloop en nieuwbouw, voor de topografische en historische atlas, nu de collectie Beeld en Geluid. Ook legde hij belangrijke gebeurtenissen in Delft vast, of collega’s aan het werk. Aanvankelijk werkte hij vooral in zwart-wit (kleinbeeld), later ook kleur.

In deze periode heeft hij totaal zo’n 20.000 negatieven en afdrukken gemaakt ten behoeve van de collectie. Daarnaast maakte hij reproductienegatieven en –afdrukken van objecten uit de collectie voor klanten, met behulp van een polaroidapparaat dat directpositieven en -negatieven kon maken.

Dankzij zijn foto’s zijn veel inmiddels verdwenen straat- en stadsgezichten voor het nageslacht bewaard gebleven. En omdat we ook goed weten wanneer hij deze opnamen precies maakte, kunnen we deze collectie -naast een aantal andere collecties – goed gebruiken als een zogenaamde referentiecollectie.

Ook na zijn loopbaan bij het Archief bleef Ton fotograferen. Zolang dat fysiek voor hem mogelijk was, ging hij er graag op uit met de fiets en zijn camera, om vooral Pijnacker en omgeving vast te leggen.
De collega’s die hem nog hebben meegemaakt, zullen zijn geweldige gevoel voor humor nooit vergeten, net zo min als zijn hulpvaardigheid. Hij stond altijd voor een ander klaar. Ton Kerklaan overleed op 9 augustus j.l.

Annika Hendriksen
Conservator Beeld en Geluid
Met dank aan Bas van der Wulp en Rien de Koster

In 1979 legde Fokko Verboom, toenmalig papierrestaurator, Ton Kerklaan vast in zijn zelfgebouwde doka op de zolder aan de Oude Delft. (TMS: 13231)

 

Inloggen