Het Vildersbos – Stadsarchief Delft
Detail van de Kaart Figuratief, 1e druk, 1678

Detail van de Kaart Figuratief, 1e druk, 1678

Kaartje van het Kalver- en Vilderbos buiten de Haagpoort, J.H. Smits, 1803 (TMS 65348)

Kaartje van het Kalver- en Vilderbos buiten de Haagpoort, J.H. Smits, 1803 (TMS 65348)

7 maart 2022:

Het Vildersbos

Op de Kaart Figuratief van 1678 zien we net buiten de Haagpoort een terrein met de naam Nieuwe Plantage. Dit is de stadsboomkwekerij waar jonge boompjes worden opgekweekt tot zij groot genoeg waren om langs straten of op pleinen te worden geplant.

In 1803 verkoopt de stad het terrein aan Dirk Sonne en Paulus Soek. In het desbetreffende dossier in het stadsarchief zit een fraaie situatieschets. Voor de goede orde: het noorden is onder, de Haagweg loopt dus rechts, aan de overkant van de sloot. Het lijkt erop dat de plantage niet meer als zodanig in gebruik is, want noch op het kaartje, noch in het dossier komt die naam voor. Het terrein bestaat volgens de omschrijving uit drie percelen: het laantje (links en onder), het Kalverbos (groen) en het Vildersbos (grijs). Uit de stukken blijkt dat het Vildersbos wordt gebruikt als begraafplaats voor paarden.

De naam Kalverbos verwijst naar een verhaal dat zich zou hebben afgespeeld aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Delft was doodsbenauwd dat de troepen van Alva de stad zouden belegeren en verscherpte daarom de bewaking van de wallen en poorten. Op een nacht zag een wachter iets bewegen in het struikgewas buiten de Haagpoort. Hij schoot met zijn musket op wat hij dacht dat een spion was. De volgende ochtend bleek hij een kalf te hebben gedood. De Delftenaren dankten aan dit pijnlijke voorval de spotnaam ‘kalverschieters’.

Als in 1893 het Rijn-Schiekanaal wordt geopend en schepen vanaf de Vliet buitenom Delft kunnen varen, is de noordelijke singelgracht overbodig. Hij wordt gedempt en de hier aangelegde straat krijgt in 1905 de naam Nieuwe Plantage. In de volksmond staat het zuidelijke deel dan nog altijd bekend als Kalverbos. Pas in 1987 wordt die naam officieel vastgesteld voor het plantsoen bij de watertoren. Nu nog een plekje vinden voor het Vildersbos.

Inloggen
Share
Tweet
Share