De kunst om vrouwen te kennen – Stadsarchief Delft
Voorpagina van de Hollantsche Historische Courant van dinsdag 20 januari 1733. (Bibliotheek)

Voorpagina van de Hollantsche Historische Courant van dinsdag 20 januari 1733. (Bibliotheek)

Advertentie achterop de Hollantsche Historische Courant van dinsdag 20 januari 1733. (Bibliotheek)

Advertentie achterop de Hollantsche Historische Courant van dinsdag 20 januari 1733. (Bibliotheek)

1 januari 2024:

De kunst om vrouwen te kennen

Nieuwsgierig geworden door de titel? Lees dan de Hollantsche Historische Courant van dinsdag 20 januari 1733. Die wordt als opvolger van de Delftsche Courant uitgegeven door Reinier Boitet. De doelgroep bestaat uit zakenlieden, vooral mensen met belangen in de overzeese handel. Kijk maar eens naar de hoeveelheid scheepsberichten. De meeste zijn geruststellend. De vloot die onderweg is van Cadiz naar Santa Cruz, is veilig voorbij Cuba gevaren. In Bristol is de Monmouth van kapitein Oliver aangekomen uit Jamaica, ondanks een zware orkaan. En uit Rotterdam zijn zo’n twintig schepen uitgevaren, waaronder dat van kapitein Dean naar Harwich, met de brieven die tot de zestiende mei bij hem waren afgeleverd – dan weten de afzenders wanneer ze ongeveer aankomen. Maar er is ook slecht nieuws: uit Antigua wordt gemeld dat de Industry van kapitein Tanner op haar reis van Dublin naar New York schipbreuk heeft geleden, ‘met een aanzienlyk getal passagiers’. Ook het landverkeer krijgt aandacht. In Moskou zijn sleden uit Siberië gearriveerd, beladen met zilver, koper en ijzer. En in Derbent, in de huidige Russische deelrepubliek Dagestan, is een karavaan uit Isfahan aangekomen met kostbare Perzische en Indische waren.

De categorie royalty-roddels is eveneens goed vertegenwoordigd. De Deense koning en koningin verblijven op Frederiksborg, de koning van Engeland heeft een aantal edellieden aangesteld tot commissarissen voor tolheffing en de prins van Wales bezoekt in Covent Garden de Bedelaars Opera van John Gay. Nu bent u weer helemaal bij.

Delfts nieuws vinden we alleen in de ‘Bekentmakingen’ die aan de achterzijde worden geplaatst als bladvulling. Daar staat bijvoorbeeld dat de Oostmolen bij de Oostpoort te koop is, met twee woonhuizen en erven. De overgebleven ruimte gebruikt Boitet om reclame te maken voor andere producten van zijn uitgeverij. In deze aflevering prijst hij een werkje aan met de intrigerende titel De kunst om vrouwen te kennen. Het zal gaan om de vertaling van L’art de connoître les femmes van François Bruys. In het Franstalige origineel is er een boekje aan toegevoegd over overspel. Boitet kiest voor een uit het Engels vertaald traktaatje: Advocaat pleitende voor de vrouwen. Is dat nodig als tegenwicht? Wie dat wil nagaan, kan de Franse tekst nalezen op internet. Voor de editie van Boitet moet u naar de Stadsbibliotheek in Haarlem of de British Library in Londen, waar de enige twee bewaard gebleven exemplaren berusten. Zelfs het Stadsarchief Delft heeft niet alles.

Inloggen