Een foto van puin – Stadsarchief Delft
Afvoer van fundamenten van de Rotterdamsepoort, 1960, foto W.F. van Oosten (TMS 12785)

Afvoer van fundamenten van de Rotterdamsepoort, 1960, foto W.F. van Oosten (TMS 12785)

Johannes Jelgerhuis, Prent van de buitenzijde van de Schoolpoort, 1816 (TMS 4791)

Johannes Jelgerhuis, Prent van de buitenzijde van de Schoolpoort, 1816 (TMS 4791)

30 maart 2022:

Een foto van puin

Niet meer dan een flinke schuit vol stenen. Dat was er in 1960 nog over van de fundamenten van de Rotterdamsepoort. Toch koestert het Stadsarchief deze foto. De poort zelf was immers al lang afgedankt en verdwenen. Vanwege de verbreding van het Asvesttracé moesten nu zelfs de laatste middeleeuwse stenen uit de grond.

In 1829 viel het oog van de stadsbestuurders op de onderhoudskosten van de acht stadspoorten. Jaarlijks kostten die de stad zeshonderd gulden, terwijl de meeste poorten ook aan een opknapbeurt toe waren. Bezuinigingsdrift was echter niet de enige reden voor de sloop. Het was natuurlijk mooi meegenomen als er een uitgavepost wegviel, maar Delft had wel voor hetere vuren gestaan. De stadsfinanciën, die tot 1813 zwaar geleden hadden onder het bewind van Napoleon, waren net weer een beetje op orde.

Die onderhoudskosten waren een handige stok achter de deur voor het geval niet iedereen enthousiast was over afbraak van de poorten. Het stadsbestuur wilde een moderner aanzien voor de stad en er was ruimte nodig voor woningbouw, iets dat al decennia niet meer was voorgekomen. Tussen 1815 en 1820 was het inwonertal van Delft zelfs nog gedaald tot een dieptepunt van minder dan 13.000 personen. Maar in 1829 groeide de stad al bijna tien jaar op rij; een jaar later stond de teller boven de 15.000 inwoners. Hoewel er nog ruimte genoeg was binnen de stadswallen kon het geen kwaad alvast een beetje vooruit te kijken.

Het stadsbestuur ondervond nauwelijks weerstand. Zeven van de acht stadspoorten gingen in de verkoop, ‘ter fine van amotie’, om af te breken. Delft had weer ruimte genoeg om uit te breiden. Tot het moment dat het autoverkeer toenam dan, toen moesten ook de laatste fundamenten uit de grond.

Inloggen
Share
Tweet
Share