Fraaie kerken – Stadsarchief Delft
J.H. Tonnaer, Ontwerp voor het Driekoningenraam in de Maria van Jessekerk, ca. 1905 (TMS 64457)

J.H. Tonnaer, Ontwerp voor het Driekoningenraam in de Maria van Jessekerk, ca. 1905 (TMS 64457)

Te Poel & Stoltefus, Ontwerp voor het doopvont in de Maria van Jessekerk, ca. 1905 (TMS 64463)

Te Poel & Stoltefus, Ontwerp voor het doopvont in de Maria van Jessekerk, ca. 1905 (TMS 64463)

19 november 2020:

Fraaie kerken

Aan de Burgwal verrees in 1882 de Sint-Jozefkerk, nu de Maria van Jessekerk. Met 1700 zitplaatsen een bouwwerk van formaat. Kosten noch moeite waren gespaard om de kerk te bouwen en in te richten. Een collectie bouwtekeningen in het Stadsarchief bewijst dat de parochie ook in de jaren daarna bezig bleef met het verfraaien van dit godshuis.

In de negentiende eeuw konden katholieken hun geloof weer openlijk belijden. Dat uitte zich onder meer in de bouw van twee indrukwekkende nieuwe kerken in de binnenstad. Vier jaar na de inwijding van de Sint-Jozefkerk verrees aan de Voorstraat de Sint-Hippolytuskerk. Die kerk werd afgebroken in 1974, maar is tot op heden bekend en geliefd bij veel Delftenaren.

De verknochtheid aan de eigen kerk uitte zich in de negentiende eeuw vooral in schenkingen. De Sint-Jozefkerk ontving na de inwijding zeer regelmatig nieuwe inventaris: zijaltaren, beeldhouwwerken en kruiswegstaties. Trotse parochianen betaalden ook mee aan de vele glas-in-loodramen, zoals dit in 1909 geplaatste raam ter herinnering aan tweehonderd jaar katholieke herleving in Delft. Onderaan wordt Adrianus Melis, pastoor van 1895 tot 1905, geflankeerd door de twee franciscanen die de basis legden voor die herleving: Cornelis de Vroom en Stephanus Luycks. De Delftse architect J.H. Tonnaer ontwierp het raam, net als de meeste andere vensters in de kerk.

Er waren meer vaste leveranciers. Het Haagse atelier Te Poel en Stoltefus maakte vrijwel al het kerkmeubilair, vanaf de banken in 1882 tot het sierlijke doopvont dat in 1907 werd geplaatst. Dit doopbekken was het voorlopige sluitstuk. De aandacht richtte zich daarna op de bouw en verfraaiing van een nieuwe kerk: de Nicolaas en Gezellenkerk in de Raamstraat.

Inloggen
Share
Tweet
Share