Het oude Meisjeshuis – Stadsarchief Delft
Aquarel van het oude Meisjeshuis, vóór 1769 (TMS 20475)

Aquarel van het oude Meisjeshuis, vóór 1769 (TMS 20475)

Aquarel van de nieuwbouw van het Meisjeshuis, 1769 (TMS 1356)

Aquarel van de nieuwbouw van het Meisjeshuis, 1769 (TMS 1356)

15 september 2020:

Het oude Meisjeshuis

Het Meisjeshuis werd in 1578 gesticht als voortzetting van het Middeleeuwse Heilige-Geestzusterhuis. De gebouwen van die instelling konden nog wel even mee, want ze waren na de stadsbrand van 1536 nieuw opgetrokken. Maar een kleine twee eeuwen later was er toch wel behoefte aan uitbreiding en nieuwbouw.

Aan de Voorstraat huurden de regenten in 1765 een huis als tijdelijk onderdak voor de pupillen en het personeel. Het oude Meisjeshuis werd gesloopt, net als het zuidelijke buurpand Het Wolfje, dat voor 2.265 gulden was aangekocht. Stadsfabriek, zeg maar directeur Openbare Werken, Nicolaas Terburgh maakte het ontwerp voor de nieuwbouw en trad op als hoofdaannemer. Hij heeft heel wat sporen in de stad nagelaten, zoals het Boterhuis, de Waag, de Bank van Lening aan de Burgwal en de voorgevel van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde.

Het totale project kostte ruim 75.000 gulden. In de uitstekend bewaarde rekeningen van het Meisjeshuis kun je goed zien waaraan het geld werd uitgegeven. De rentmeester verantwoordde keurig wat hij betaalde aan leveranciers van hout, steen, kalk, leien en andere bouwmaterialen. Of aan werklieden als timmerlui, metselaars, loodgieters en leidekkers. In 1769 was alles gereed en kon er worden gefeest. De moeder ofwel directrice van het tehuis kreeg van de regenten geld voor ‘een blijmaal van de kinderen in het nieuwe gebouw’.

Uit het archief van het Meisjeshuis stammen ook twee fraaie aquarellen van het oude en het nieuwe complex. Dat is heel bijzonder, want zo vaak gebeurde het niet dat een pand werd afgebeeld voordat het werd gesloopt.

Inloggen
Share
Tweet
Share