Maria Strick – Stadsarchief Delft
Titelpagina van Tooneel der loflijcke schrijfpen, geschreven door Maria Strick, met gravures door haar man Hans, 1607 (Bibliotheek 42 B 43)

Titelpagina van Tooneel der loflijcke schrijfpen, geschreven door Maria Strick, met gravures door haar man Hans, 1607 (Bibliotheek 42 B 43)

27 november 2023:

Maria Strick

Oefening baart kunst. Als dat ergens voor geldt, is het wel voor schrijven. Niemand die dat beter weet dan onderwijzeres Maria Strick.Maria wordt in 1577 geboren in Den Bosch als dochter van Casper Becq. Het is de tijd van de Opstand en in het zuiden wordt veel gevochten. In 1589 wijkt het gezin uit naar Delft, in het veilige Holland, waar haar vader een Franse en Duitse school begint. Maria helpt hem bij het geven van onderwijs, vooral in schrijven. Zij krijgt zelf lessen in schoonschrift van schrijfmeester Felix van Sambix en prentenmaker Jan van den Velde, beiden met Antwerpse wortels. In 1598 trouwt Maria met schoenmaker Hans Strick, net als zij afkomstig uit Den Bosch. Het is dus wel duidelijk dat er veel migranten uit het zuiden in Delft wonen.

Als Maria’s vader in 1606 overlijdt, zet zij de school zelfstandig voort. Het jaar daarop publiceert zij een voorbeeldboek met schrijfoefeningen: Tooneel der loflijcke schrijfpen ten dienste van de const-beminnende jeucht. De platen zijn gegraveerd door haar man Hans, die zich heeft omgeschoold tot graveur, misschien wel speciaal om het werk van zijn vrouw te kunnen verzorgen. De overstap is niet vergeefs, want het boek vindt zo gretig aftrek dat het moet worden herdrukt. Enkele jaren later vraagt een Rotterdamse kunsthandelaar om een vervolg. Dat wordt het Christelycke ABC, inhoudende vierentwintich exemplaren van verscheyden geschriften, seer bequaem ende dienstelijck voor de joncheijdt in constighe rymen vervaet.

Omstreeks 1615 verhuizen Hans en Maria naar Rotterdam, waar nog twee schrijfboeken verschijnen als resultaat van hun echtelijke samenwerking. Maar de band met Delft blijft behouden. In 1618 graveert Willem Jacobsz Delff Maria’s portret, naar een schilderij van Michiel van Mierevelt. Dat zij zich kan laten portretteren door de belangrijkste en vast niet goedkope beoefenaar van dit genre, zegt wel iets over haar succes.

Inloggen
Share
Tweet
Share