Oeroude sportclub – Stadsarchief Delft
Ontwerp insigne Odin, z.d. (TMS 73975)

Ontwerp insigne Odin, z.d. (TMS 73975)

Leden van sportclub Odin, 1884, foto Henri de Louw (TMS 94386)

Leden van sportclub Odin, 1884, foto Henri de Louw (TMS 94386)

30 juni 2022:

Oeroude sportclub

Delftse studenten waren er vroeg bij. Toen sport als vrijetijdsbesteding nog maar net voet aan de grond kreeg, bezat het Delftsch Studenten Corps al een sportieve ondervereniging. De Delftsche Studenten Scherm-, Gymnastiek- en Athletiekvereeniging Odin werd in 1848 opgericht.

Een sportvereniging de oudste noemen, leidt onherroepelijk tot discussie. Telt de oprichtingsdatum vanaf de eerste keer samen sporten of vanaf het vastleggen van de statuten? Als een vereniging andere sporten aanbiedt of als er een fusie komt, wat is dan de peildatum? Over één ding zijn de historici het eens: Rond 1850 ontstonden de eerste moderne sportclubs en aan het eind van de negentiende eeuw was er geen houden meer aan. Sport werd ongekend populair.

Zelfs met deze kanttekening is het duidelijk dat studenten hun tijd vooruit waren. Zij richtten in 1848 een vereniging op voor wie aan schermen, gymnastiek en atletiek wilde doen. Als rijke jongemannen hadden zij kennisgemaakt met deze trend die uit Engeland kwam overwaaien. De Delftenaren kozen als clubnaam voor de oppergod Odin uit de Noorse mythologie, ook wel bekend als Wodan. Deze tekening van het insigne van de vereniging toont de kracht van de geweldenaar: een dolk, een knuppel en worstelende lijven. Het was duidelijk wie er moest winnen en geeft toch een heel ander beeld dan de keurige – maar zeker ook gespierde – jongemannen uit 1884, de Odinleden De Quant, Bosscha, Kloppenburg, Drost en Kniphorst.

In het Stadsarchief ligt ruim twee meter archief van deze oervereniging met nog veel meer mooie stukken als een oorkonde bij een in 1861 geschonken banier, een reglement uit 1898 en twee muziekpartituren van de Odinmars die omstreeks 1900 vast en zeker ter aanmoediging of bij overwinningen gespeeld werd. Hup, Odin, hup!

Inloggen
Share
Tweet
Share