Veertien kleine biggetjes – Stadsarchief Delft
Veemarkt op de Beestenmarkt in 1969, foto R.J.Th. Hofschreuder (TMS 14019)

Veemarkt op de Beestenmarkt in 1969, foto R.J.Th. Hofschreuder (TMS 14019)

Brief aan wethouder P.C. Elfferich met cijfers die de over de onverbiddelijke neergang van de veemarkt tonen, 27 april 1972 (Archief 103 inv.nr 199)

Brief aan wethouder P.C. Elfferich met cijfers die de over de onverbiddelijke neergang van de veemarkt tonen, 27 april 1972 (Archief 103 inv.nr 199)

28 april 2021:

Veertien kleine biggetjes

Ze waren ongewild en onbedoeld van historisch belang: de veertien biggen die op donderdag 27 april 1972 op de Delftse veemarkt te koop werden aangeboden. Dit magere aantal zette de al tientallen jaren slepende discussie over de veemarkt op scherp.

De veertien biggen staan onderaan in de tabel die de directeur van het openbare slachthuis aan wethouder P.C. Elfferich stuurde. Een half jaar eerder schommelde het aantal biggen en varkens op een gemiddelde marktdag nog rond de driehonderd. In de daaropvolgende maanden zette het verval door met als breekpunt 16 maart 1972, toen het aantal voor het eerst onder de honderd dook. Daarna ging het snel. De wethouder voegde handmatig nog de meest recente cijfers toe: nul biggen, nul varkens.

Dat was weleens anders geweest. Delft gold eeuwenlang als marktplaats voor de regio en stond in de eerste helft van de twintigste eeuw steevast hoog in de ranglijsten van grote veemarkten in het land. In het topjaar 1925 werden hier 116.459 dieren verhandeld. Het ging toen om 42.856 varkens en 35.728 biggen, maar ook om 11.118 runderen, 9195 kalveren, 2305 schapen, 14.123 lammeren, 750 paarden, 36 veulens en 348 geiten en bokken.

Verscherpte wet- en regelgeving maakte het ook toen al moeilijk om de veemarkt te handhaven. Gemeentelijke diensten drongen aan op verplaatsing naar de rand van de stad, de veehandelaren en middenstanders wilden in het centrum blijven. Deze ‘veemarktquaestie’ stond jarenlang op de gemeentelijke agenda, zonder dat iemand een knoop doorhakte. Tot 1972. Met deze brief in de hand stelde wethouder Elfferich voor om de veemarkt voor onbepaalde tijd te schorsen. De gemeenteraad ging hier op 28 juni mee akkoord, een jaar later sloot de markt definitief. Het was nu officieel: de veertien biggen waren de hekkensluiters van een eeuwenlange traditie.

Inloggen
Share
Tweet
Share