Vermeer en Leeuwenhoek – Stadsarchief Delft
Bladzijde uit het doopboek van de Nieuwe Kerk met Johannes Vermeer en Antoni van Leeuwenhoek (Archief 14, inv.nr 55 f. 119v)

Bladzijde uit het doopboek van de Nieuwe Kerk met Johannes Vermeer en Antoni van Leeuwenhoek (Archief 14, inv.nr 55 f. 119v)

25 februari 2024:

Vermeer en Leeuwenhoek

Veel bezoekers van archieven doen onderzoek naar hun voorouders. De jongste twee eeuwen zijn relatief simpel. Sinds 1811 worden geboorte, huwelijk en overlijden door de overheid vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand. Die zijn compleet, betrouwbaar en goed toegankelijk. Wie verder terug wil, is aangewezen op de minder goed bewaarde kerkelijke registers van doop, huwelijk en begraven, waarin het ook nog eens lastig zoeken is. Maar gelukkig plaatsen steeds meer archiefdiensten databases online waarin de kerngegevens uit de bevolkingsadministratie zijn opgenomen. Zo kun je snel zoeken of de door jou gezochte namen hierin voorkomen. Zo ja, dan noteer je simpelweg de gevonden gegevens. Maar soms is het ook wel leuk om te zien hoe zo’n bron eruitziet. Het Stadsarchief Delft heeft duizenden scans van zulke registers op internet staan, dus je hoeft de deur niet eens uit om ze te bekijken. En wie weet doe je wel verrassende ontdekkingen.

Stel bijvoorbeeld dat je onderzoek doet naar de familie De Milde en je bent al gevorderd tot diep in de zeventiende eeuw. Dan kun je stuiten op de doop van Engeltje, de dochter van Hans Janszoon de Milde en Syburchje Ariens. Die vindt plaats in de Nieuwe Kerk op 5 november 1632. Als je je blik op diezelfde bladzijde naar boven laat dwalen, zie je dat de dag daarvoor het jongetje Thonis wordt gedoopt, zoon van Philips Thoniszoon en Grietje Jacobs. Dit is niemand minder dan Antoni van Leeuwenhoek. En het wordt nog gekker: bijna bovenaan de bladzijde zien we op 31 oktober de doop van ene Johannis, zoon van Reijnier Janssoon en Dingnum Balthasars. Hem kennen we beter als Johannes Vermeer. Twee van de allerberoemdste Delftenaren staan dus op één en dezelfde bladzijde van een schijnbaar willekeurige bron.

Inloggen