Versieringskunst – Stadsarchief Delft
Etiket voor Atelier voor versieringskunst, S. Baars ca. 1921 (TMS 132682)

Etiket voor Atelier voor versieringskunst, S. Baars ca. 1921 (TMS 132682)

Advertentie voor versieringschilder Sipke Baars, ca. 1920 (TMS 121255)

Advertentie voor versieringschilder Sipke Baars, ca. 1920 (TMS 121255)

30 maart 2024:

Versieringskunst

Het is een ambacht dat we nu anders zouden noemen, maar de term dekt de lading wel. Sipke Baars (1877-1956) is een binnenhuisschilder die zich naast het gewone schilderwerk toelegt op technieken als kalligraferen, marmertekenen, houtimitatie en decoratieschilderen.

Sipke Baars is in Sneek geboren en komt via Amsterdam in 1907 naar Delft. De stad bruist in die jaren van de artistieke activiteiten, de juiste plek voor iemand die als decorateur aan de slag wil. Baars werkt onder andere mee aan de interieurschilderingen in het dan net gereedgekomen Vredespaleis in Den Haag, waar ook de in Delft werkende Adolf Le Comte, Leon Senf en Karel Sluyterman bij betrokken zijn.

In november 1910 opent Sipke Baars samen met schilder J.H. Wijnmaalen de Delftsche Schilderschool. Leerlingen kunnen drie maanden lang dag- of avondcursussen volgen in ‘hout- en marmerschilderen, vakteekenen, vlakversieren, vergulden en penseelschrijven’.

In het atelier aan Voorstraat 87b ontvangen zij die winter elf leerlingen. In het voorjaar van 1911 bedanken de jongens voor het genoten onderwijs met een advertentie in de Delftsche Courant. Door een misverstand staan álle elf leerlingen hieronder vermeld, ook C. Hille, die de cursus niet afrondde. Sipke Baars zet dat een week later recht met een ingezonden brief. Hille krijgt zo nog een publieke sneer na omdat hij ‘in eens, zonder behoorlijk tijdige waarschuwing’ met de lessen was gestopt.

De strenge houding schrikt toekomstige cursisten niet af. Jaarlijks melden zich zo’n tien leerlingen aan. Dat deze combinatie van kunst en ambacht een vak apart is, blijkt wel uit een bedankadvertentie die in 1923 in de krant staat. Van de negen cursisten komt er dat jaar niet één uit Delft. Van Brummen tot Montfoort, iedereen komt speciaal naar Delft om hier de versieringskunst te leren.

Inloggen
Share
Tweet
Share