Bibberschrift – Stadsarchief Delft
Schrijfoefening van David Mot (Archief 598, inv.nr 719, folio 22)

Schrijfoefening van David Mot (Archief 598, inv.nr 719, folio 22)

Schrijfoefening van David Mot: En adversité patience, Geduld bij tegenslag (Archief 598, inv.nr 719, folio 7)

Schrijfoefening van David Mot: En adversité patience, Geduld bij tegenslag (Archief 598, inv.nr 719, folio 7)

22 december 2023:

Bibberschrift

Nee, er is niets mis met deze foto of uw scherm. Dit is een staaltje kunstschrijven van een zekere David Mot. Het Stadsarchief bezit van hem een album dat vol staat met dit soort artistiek geschreven teksten. Waar Maria Strick zulke boeken in druk uitgeeft om anderen fraai te leren schrijven, vervaardigt Mot zijn album hoogstwaarschijnlijk uitsluitend voor eigen gebruik. Het vloeiend over papier laten bewegen van een schuin geslepen ganzenveer is een kunst op zich en het maken van ingewikkelde krullen is daarvoor een nuttige oefening. Dergelijke zelfgemaakte schrijfwerkjes worden ook wel cadeau gedaan aan familie, vrienden en bekenden, bijvoorbeeld bij een verjaardag of Kerstmis. Dat is een van de redenen dat het vaak gaat om stichtelijke teksten of moraliserende spreuken, die ingelijst aan de muur kunnen worden gehangen. Tegeltjeswijsheden dus.

David Mot is overigens een raadselachtige figuur. Op sommige bladen schrijft hij dat ze zijn gemaakt in Delft. Uit de dateringen die hij af en toe noteert, kunnen we afleiden dat hij hier in elk geval in de jaren 1603-1606 moet hebben gewoond. Hij is tot nu toe echter in geen enkele Delftse bron gevonden. Pas later in de zeventiende eeuw komen we mensen tegen met de achternaam Mot, De Mot of La Mot. Dat zal vast familie zijn, maar er zit niemand tussen met de voornaam David. Enkele van deze personen vinden we als ouders of getuigen in het doopboek van de Waalse kerk. Dat maakt het waarschijnlijk dat ook David uit een Frans milieu afkomstig is. In zijn schrijfoefeningen gebruikt hij echter net zo gemakkelijk Nederlands of Duits, dus hij is duidelijk breed ontwikkeld.

Net als het leven van David Mot, is ook menige door hem geschreven tekst een ware puzzel. Met als belangrijk verschil dat die wel op te lossen zijn. Bent u er al uit wat hier staat? Richesses ne peuvent honorer l’homme sans vertu, mais vertu sans richesses donne grand lustre et credit a toute personne. Vrij vertaald: Rijkdom zonder deugd maakt iemand niet tot een eerbaar mens, maar deugd zonder rijkdom geeft iedereen roem en waardigheid. Zo schrijven is niet makkelijk, maar lezen wat er staat is ook een kunst.

Inloggen
Share
Tweet
Share