Delftshaven – Stadsarchief Delft
Ingekleurde gravure van Johannes de Ram met plattegrond van Delfshaven, c. 1680 (TMS 6780)

Ingekleurde gravure van Johannes de Ram met plattegrond van Delfshaven, c. 1680 (TMS 6780)

Oorkonde waarin hertog Albrecht Delft toestaat een vaart naar de Maas te graven (Archief 1, inv.nr 631, charter 5032)

Oorkonde waarin hertog Albrecht Delft toestaat een vaart naar de Maas te graven (Archief 1, inv.nr 631, charter 5032)

16 maart 2021:

Delftshaven

De naam zegt het al: de nu Rotterdamse wijk Delfshaven was oorspronkelijk de haven van Delft. In 1389 verleende hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, toestemming aan de Delftenaren om een vaart te graven naar de Maas. Tot dan moesten schepen die van of naar Delft voeren, door Rotterdam of Schiedam. Die route was bochtig en als er ruzie was met of tussen deze steden, was de doorvaart gesloten. Dat alles kon Delft niet gebruiken. De stad was afhankelijk van de handel, vooral de uitvoer van zuivel en bier naar Brabant, Zeeland en Vlaanderen. Voor zulke bederfelijke waren was vertraging funest. Omgekeerd moesten grondstoffen worden aangevoerd om de plaatselijke economie draaiende te houden. Kortom: Delft wilde niet afhankelijk zijn van andere steden.

Voor de aanleg van een vaart naar de Maas kon deels gebruik worden gemaakt van de Schie van Delft tot Overschie. Tussen Overschie en Schoonderloo werd een nieuw, kaarsrecht kanaal gegraven. Dat was een groot project, zeker voor die dagen. Om te beginnen moest grond worden aangekocht van een heleboel verschillende eigenaren. Daarna begon het graafwerk, alles natuurlijk met de hand. Aan weerszijden van de vaart werden kades aangelegd en aan de monding verrees een nederzetting. Volgens een lijst uit 1417 woonden hier toen 44 huishoudens die moesten meebetalen aan het levensonderhoud van de priester die dienst deed in de door het stadsbestuur gestichte kapel.

De Maasdijk werd doorgraven en voorzien van een sluis. Buitengaats mochten de Delftenaren een kolk aanleggen voor de berging van schepen. Dit schilderachtige stukje Delfshaven heet nog altijd de Aalbrechtskolk, naar de man die de stichting van de Delftse haven mogelijk maakte.

Inloggen
Share
Tweet
Share