Delftshaven – Stadsarchief Delft
Ingekleurde gravure van Johannes de Ram met plattegrond van Delfshaven, c. 1680 (TMS 6780)

Ingekleurde gravure van Johannes de Ram met plattegrond van Delfshaven, c. 1680 (TMS 6780)

Oorkonde waarin hertog Albrecht Delft toestaat een vaart naar de Maas te graven (Archief 1, inv.nr 631, charter 5032)

Oorkonde waarin hertog Albrecht Delft toestaat een vaart naar de Maas te graven (Archief 1, inv.nr 631, charter 5032)

19 mei 2023:

Delftshaven

De naam zegt het al: de nu Rotterdamse wijk Delfshaven is oorspronkelijk de haven van Delft. In 1389 verleent hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, toestemming aan de Delftenaren om een vaart te graven naar de Maas. Tot dan moeten schepen die van of naar Delft voeren, door Rotterdam of Schiedam.

Die route is bochtig en als er ruzie is met of tussen deze steden, is de doorvaart gesloten. Dat alles kan Delft niet gebruiken. De stad is afhankelijk van de handel, vooral de uitvoer van zuivel en bier naar Brabant, Zeeland en Vlaanderen. Voor zulke bederfelijke waren is vertraging funest. Omgekeerd moeten grondstoffen worden aangevoerd om de plaatselijke economie draaiende te houden. Kortom: Delft wil niet afhankelijk zijn van andere steden.

Voor de aanleg van een vaart naar de Maas kan deels gebruik worden gemaakt van de Schie van Delft tot Overschie. Tussen Overschie en Schoonderloo wordt een nieuw, kaarsrecht kanaal gegraven. Dat is een groot project, zeker voor die dagen. Om te beginnen moet grond worden aangekocht van een heleboel verschillende eigenaren. Daarna begint het graafwerk, alles natuurlijk met de hand. Aan weerszijden van de vaart worden kades aangelegd en aan de monding verrijst een nederzetting. Volgens een lijst uit 1417 wonen hier dan 44 huishoudens die moeten meebetalen aan het levensonderhoud van de priester die dienst doet in de door het Delftse stadsbestuur gestichte kapel.

De Maasdijk wordt doorgraven en voorzien van een sluis. Buitengaats mogen de Delftenaren een kolk aanleggen voor de berging van schepen. Dit schilderachtige stukje Delfshaven heet nog altijd de Aalbrechtskolk, naar de man die in 1389 de stichting van de Delftse haven mogelijk maakt.

Inloggen
Share
Tweet
Share