Een geschilderd geschenk – Stadsarchief Delft
Tekeningen en gedichten, opgedragen aan C. Ouboter van der Griendt door zijn leerlingen, 1830-1862 (Archief 598, inv.nr 570)

Tekeningen en gedichten, opgedragen aan C. Ouboter van der Griendt door zijn leerlingen, 1830-1862 (Archief 598, inv.nr 570)

Carel Frederik Bombléd schonk dit werkje aan zijn leermeester C. Ouboter van der Griendt, 1835 (Archief 598, inv.nr 570)

Carel Frederik Bombléd schonk dit werkje aan zijn leermeester C. Ouboter van der Griendt, 1835 (Archief 598, inv.nr 570)

18 juli 2022:

Een geschilderd geschenk

Soms ligt er een cadeautje in het archief. Dit is zelfs een geschenk in de letterlijke betekenis van het woord. Cornelis Ouboter van der Griendt (1797-1868) ontving deze prachtige kunstwerkjes van zijn cursisten, als dank voor de lessen die hij hun geleerd had.

Delft richt in 1828 de Stadstekenschool op. Architect P.J. Schouten verzorgt het lijntekenen met passers en linealen, Ouboter van der Griendt ontfermt zich over het handtekenen. Tekenonderwijs is essentieel voor ambachtslieden die ontwerpen moeten kunnen maken en gebruiken. Voor jongeren uit de burgerij is tekenonderwijs onderdeel van een keurige opvoeding; zij kunnen lessen volgen bij het Tekengenootschap Tandem Fit Surculus Arbor (Eens wordt de loot een boom). In 1842 wordt de Stadstekenschool opgeheven. De Teeken- en Industrieschool vult het ontstane gat in 1852 op, totdat ook deze school in 1864 verdwijnt. De in dat jaar opgerichte hbs voorziet vanaf dat moment in tekenlessen aan de gegoede stand.

Cornelis Ouboter van der Griendt geeft naast zijn werk bij de Stadstekenschool ook privéles aan jongens wier ouders dat kunnen betalen. En aan meisjes. Zij kunnen niet op de Stadstekenschool terecht en mogen geen lid worden van het Tekengenootschap. Van 1841 tot 1844 geeft de Rotterdamse Louisa Alette Paulus Hoijer van Brakel speciale teken- en schilderlessen aan dames. Andere meisjes uit de betere standen kloppen aan bij Ouboter van der Griendt, zo blijkt uit de bedankjes die zij hem aanbieden. Mienette van der Chijs tekent een landschapje in 1833, Cornelia Maria Joanna van Kalken maakt in 1835 een prentje en Louisa Christina Nicola borduurt een kaartje in 1837. Er zitten meer borduurwerkjes bij. Het is niet gewaagd te veronderstellen dat deze ook van dankbare leerlinges zijn.

Sommige leerlingen ontdekken tijdens de tekenlessen hun roeping. Zij ontwikkelen zich tot kunstenaar. Alsof één geschenk nog niet genoeg is, kun je in dit archief opeens stuiten op onder meer vroege werkjes van Johan Bernard Wittkamp en Carel Frederik Bombléd.

Inloggen
Share
Tweet
Share