Een goede investering – Stadsarchief Delft
Feestzang bij de inwijding van de Stadsdoelen, 27-4-1831, (Archief 598, inv.nr 617)

Feestzang bij de inwijding van de Stadsdoelen, 27-4-1831, (Archief 598, inv.nr 617)

Uitgave aandelen oprichting Stadsdoelen, 8-8-1829 (Archief 126, inv.nr 26)

Uitgave aandelen oprichting Stadsdoelen, 8-8-1829 (Archief 126, inv.nr 26)

26 april 2021:

Een goede investering

In 1829 leenden 45 Delftenaren elk 200 gulden uit voor een nog op te richten ‘negotiatie’. Zij zagen kansen voor deze onderneming. Sterker nog. Toen er twee jaar later nog eens 9000 gulden nodig was, tastte een deel van hen weer in de buidel. Waar legden zij hun geld zo grif voor in?

De elite van Delft had het zwaar aan het begin van de negentiende eeuw. De stad had weinig financiële armslag, waardoor lokale voorzieningen niet snel van de grond kwamen. Een concertzaal, een ruimte voor lezingen of een theater bezat Delft bijvoorbeeld niet. Dat was spijtig voor de notabele Delftenaren, maar ook slecht voor de aanwas van nieuwe rijke inwoners.

Het college van burgemeester en wethouders stelde in 1829 voor een cultureel centrum te laten bouwen op de door militairen verlaten Stadsdoelen, nu het Doelenplein. Daar was 18.000 gulden voor nodig. De gemeenteraad ging akkoord als inwoners de helft van de kosten voor hun rekening namen. De aandelen voor deze ‘negotiatie’ gingen als warme broodjes over de toonbank. Bijna alle gemeenteraadsleden betaalden op persoonlijke titel mee. In 1831 konden zij zich laven aan het muzikale inwijdingsfeest van de Stadsdoelen, een schouwburg met alles er op en er aan. Die laatste extra’s vroegen nog wel aanvullende financiering, maar zoals gezegd, ook dat geld kwam snel over de brug.

De publiek-private samenwerking verliep voorspoedig, de investeerders hadden de juiste gok genomen. Zij droegen het goedlopende theater in 1857 over aan de gemeente. Daardoor belandde het complete archief na verloop van tijd in het Stadsarchief, overigens nadat het theater als gemeentelijke instelling financieel nog vele pieken en dalen had gekend. De intekenaars waren ook op het juiste moment weer uit het project gestapt

Inloggen
Share
Tweet
Share