Een park met stijl – Stadsarchief Delft
Ontwerp voor het Agnetapark door L.P. Zocher, ca. 1881 (TMS 1038)

Ontwerp voor het Agnetapark door L.P. Zocher, ca. 1881 (TMS 1038)

Ontwerp van de Zuidelijke Avenue door J.D. Zocher, 1837 (TMS 65852)

Ontwerp van de Zuidelijke Avenue door J.D. Zocher, 1837 (TMS 65852)

23 april 2022:

Een park met stijl

Vader en zoon Zocher waren in de negentiende eeuw razend populaire tuinarchitecten. Voor Delft maakten zij drie ontwerpen, waarvan er slechts één werd uitgevoerd: het Agnetapark. De andere twee plannen verdwenen in het archief.

De zuidzijde van Delft was in 1837 toe aan een opknapbeurt. De Kethelpoort en de Rotterdamsepoort waren afgebroken en de stadswallen zouden spoedig volgen. Het stadsbestuur verzocht Jan David Zocher of hij zich over deze Zuidelijke Avenue wilde ontfermen. Zocher schetste een ‘romantische lustwarande’ met slingerende paden en ‘verrassende visuele afwisselingen’. Het was een ontwerp naar de mode van die tijd waarmee Delft kon pronken tegenover andere steden. Maar Zocher raakte in conflict met de aannemer en de gemeente vond het eigenlijk te duur. Het plan ging van tafel.

In 1863 was Jan David Zocher weer in Delft. Hij werkte inmiddels met zijn zoon Louis Paul in de Firma Zocher, een bedrijf dat onder meer het Vondelpark ontwierp. De gemeenteraad vroeg om een parkontwerp voor de Noordelijke Avenue van de stad. Hier moest de elite kunnen flaneren en passanten konden vanuit de trein zien hoeveel grandeur Delft uitstraalde. De Zochers maakten een parkontwerp, waarin ook plek was voor 25 villa’s. Bij het horen van de prijs stopte de plannenmakerij. Ook dit ontwerp verdween in een la.

Een kleine twintig jaar later kreeg de Firma Zocher weer een uitnodiging uit Delft. Nu niet van de gemeenteraad, maar van Jacques van Marken. De succesvolle ondernemer wilde voor de arbeiders van zijn Gist- en Spiritusfabriek een parkachtig dorp bouwen. Met dank aan Van Marken kreeg Delft zo alsnog een park om mee te pronken. Het Agnetapark werd in 1894 opgeleverd en in 1989 tot rijksmonument verklaard. Delft moet tenslotte zuinig zijn op dat ene plan van Zocher dat wél is uitgevoerd.

Inloggen
Share
Tweet
Share