Het Album Rademaker – Stadsarchief Delft
Tekening ‘Aen ’t Magasijn tot Delft’ van Josua de Grave, 7 juli 1695. (TMS 5732)

Tekening ‘Aen ’t Magasijn tot Delft’ van Josua de Grave, 7 juli 1695. (TMS 5732)

4 januari 2024:

Het Album Rademaker

Een van de pareltjes – of zeg maar gerust: parels – in de collectie van het Stadsarchief is het zogenaamde Album Rademaker. Het ontleent zijn naam aan schilder, tekenaar, prentenmaker en kunsthandelaar Abraham Rademaker. Hij werd omstreeks 1676 geboren in Lisse maar was het grootste deel van zijn leven werkzaam in Haarlem, waar hij in 1735 overleed. Tien jaar daarvoor publiceerde hij zijn Cabinet der Neederlandse Oudheeden met driehonderd prenten, dat een heuse bestseller werd. Het was gebaseerd op de talloze tekeningen die hij op reis door de Nederlanden had gemaakt.

Liefst vijftig Delftse tekeningen zijn in de negentiende eeuw door een verzamelaar samengebracht in dit album dat uiteindelijk in het Stadsarchief terechtkwam. Het gaat om gezichten op stadspoorten, het stadhuis en andere openbare gebouwen, kerken en een aantal grafmonumenten. De tekeningen zijn vermoedelijk gemaakt omstreeks 1720. Vele hebben rechtsboven een paginanummer, dat verwijst naar de bladzijde in Van Bleyswijcks stadsbeschrijving waar het getekende voorkomt. Al is de artistieke kwaliteit misschien niet altijd even hoog, de topografische betrouwbaarheid is groot. Vooral bijzonder is dat we zoveel tekeningen bezitten die kort na elkaar zijn gemaakt. Samen geven zij een goede indruk hoe de desbetreffende delen van de stad er in die periode uitzagen.

Een aantal tekeningen uit dit album is al gebruikt in deze rubriek. Daarom is het misschien wel aardig nu juist iets te laten zien dat níet van Rademaker is. Het album bevat namelijk ook zes bladen met tekeningen die de Haagse tekenaar Josua de Grave in 1695 maakte. Op bijna allemaal staat de schilderachtige Rotterdamsepoort, maar die kennen we wel; die is vereeuwigd door talloze kunstenaars. Veel bijzonderder is een losjes getekend stadsgezicht van de Geer. Links zien we het Armamentarium, rechts de Lange Geer en in het verschiet het torentje van de kapel van het Oude Gasthuis aan de Koornmarkt. Een pareltje, toch?

Inloggen