Ligt de Koepoortbrug verkeerd? – Stadsarchief Delft
Jan Heesterman, krijttekening van de Koepoortbrug op de oorspronkelijke plek, vóór 1936. (TMS 64749)

Jan Heesterman, krijttekening van de Koepoortbrug op de oorspronkelijke plek, vóór 1936. (TMS 64749)

Arthur Tutein Nolthenius, schilderij van de Koepoortbrug op zijn nieuwe plek, gezien vanaf de Oostsingel, ca. 1950. (TMS 64750)

Arthur Tutein Nolthenius, schilderij van de Koepoortbrug op zijn nieuwe plek, gezien vanaf de Oostsingel, ca. 1950. (TMS 64750)

4 februari 2024:

Ligt de Koepoortbrug verkeerd?

Net als de meeste andere Delftse poorten is de Koepoort in de tweede helft van de negentiende eeuw gesloopt. Een mooi gebaar dus dat Delft nog wel een Koepoortstraat en een Koepoortbrug heeft. Wie de plattegrond erbij pakt, ziet alleen dat er iets vreemds aan de hand is. Deze straat en brug sluiten namelijk niet op elkaar aan…

De Koepoort met de Koepoortbrug is van oudsher de meest gebruikte doorgang voor boeren en handelaren met hun vee. In het verlengde van die poort ligt de Vlamingstraat, waar al in de zeventiende eeuw relatief veel vleeshouwers en andere dierverwerkers hun stek hebben. De poort gaat in 1861 tegen de vlakte, maar de brug blijft intact. Zo’n praktische doorgang wil men niet kwijt; Delft kent dan nog levendige veemarkten en herbergt diverse stadsboerderijen in de binnenstad. Als het Rijn-Schiekanaal wordt gegraven, komt er in 1893 een nieuwe dubbele klapbrug voor in de plaats.

De hoogte van de brug is in het midden van het Rijn-Schiekanaal echter nog geen anderhalve meter. Dat betekent dat de brug vele malen per dag openstaat, tot groot chagrijn van de wachtende handelaren met hun karren, fietsers en – steeds meer – automobilisten. De gemeente delibereert geruime tijd over een nieuwe brug: met een hogere onderdoorgang, een breder wegdek en goed op de andere verkeerswegen aansluitend. Door deze wensen wordt hij in 1936 verplaatst naar de Nieuwe Langendijk waar een brug van 10 meter breed en met een doorvaarhoogte van 2,5 meter wel mogelijk is. Als doekje voor het bloeden krijgt de straat tegenover de afgebroken oude Koepoortbrug een nieuwe naam. Inderdaad, de Koepoortstraat.

Voor meer informatie over de vleesindustrie in de Vlamingstraat, zie www.achterdegevelsvandelft.nl

Inloggen