Ontwikkeling en Ontspanning – Stadsarchief Delft
NKF Promenade Orkest, 1969, foto Tiemen van der Reijken. (TMS 88371)

NKF Promenade Orkest, 1969, foto Tiemen van der Reijken. (TMS 88371)

1 februari 2024:

Ontwikkeling en Ontspanning

De wederopbouw van Nederland vraagt onder meer om machineonderdelen van Reineveld, hoogwaardige camera’s van de Optische Industrie en kabels in alle soorten en maten van de Nederlandse Kabelfabriek (NKF). Arbeid is schaars, dus deze Delftse bedrijven doen er alles aan om hun mensen binnenboord te houden.

Dat kan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals loontoeslagen, maar ook door het aanbieden van een uitgebreid activiteitenaanbod. De NKF, die al sinds 1913 aan de Schieweg zit, richt daar in 1946 een aparte afdeling voor op: Ontwikkeling en Ontspanning. Deze afdeling krijgt tot taak het personeel een aangename vrijetijdsbesteding te bieden.

Mede door ‘O. & O.’ zoals de afdeling vaak kortweg wordt genoemd, ontstaat er een groot aanbod van verenigingen. Bij het eerste lustrum in 1951 doen ze allemaal mee aan de jubileumrevue: het NKF Promenade Orkest, de NKF toneelgroep, de NKF tennisvereniging, de NKF voetbalclub, de NKF schermvereniging, de NKF tafeltennisclub, de NKF zwemclub, de NKF kaartclub en de NKF hengelaars. Voor wie het nog niet duizelt van de NKF’s één van de refreinen deze avond:

Wij van de NKF maken muziek, voor uw en ons plezier spelen wij energie.
Schenk ons uw gul applaus, toon sympathie, dan heerst er pas je ware NKF-harmonie.

Het NKF Promenade Orkest is meer dan alleen een bandje voor tussen de schuifdeuren in de fabriekshal. Hier spelen toonaangevende muzikanten die met hun orkest een graag geziene gast zijn in de omgeving en in het buitenland. De NKF Harmonie, sinds 1954, bestaat uit een muziekkorps en een drumband. Zij doen mee aan concoursen in het hele land waar ze onder meer strijden tegen andere bedrijfsorkesten. Want uniek is de NKF niet met deze muzikale achtergrond. Ook KLM, Hoogovens, Philips en de NS hebben bedrijfsorkesten. Deze bestaan zelfs nu nog, net als het Delfts Symphonie Orkest dat zijn oorsprong heeft in de Gist- en Spiritusfabriek. Een gezamenlijk optreden met het NKF Promenade Orkest is helaas niet meer mogelijk, dat is in 1993 opgeheven.

Inloggen