Stamboomonderzoek in 1611 – Stadsarchief Delft
Ridders uit de families Van der Burch en Duijst, 1611. (Archief 466, inv.nr 1, folio 40)

Ridders uit de families Van der Burch en Duijst, 1611. (Archief 466, inv.nr 1, folio 40)

Wapen van de familie Van der Burch. (Archief 466, inv.nr 1, folio 15)

Wapen van de familie Van der Burch. (Archief 466, inv.nr 1, folio 15)

3 april 2024:

Stamboomonderzoek in 1611

Op 7 oktober 1611 krijgt Jacob van der Burch bezoek. Segher Krijnen en Cornelis Sijbers komen een geschilderd drieluik bekijken. Segher maakt er een fraaie tekening van en samen ondertekenen zij een uitvoerige beschrijving van het werk. Op het middenstuk is Maria met kind afgebeeld, maar het gaat om de zijluiken. Op elk daarvan prijkt een geknielde ridder met een familiewapen. De linker figuur draagt het wapen Van der Burch, de rechter het wapen Duijst. Volgens de beschrijving heeft het drieluik ooit in een kerk gehangen, wat gezien de voorstelling van Maria heel waarschijnlijk is. Bij de Reformatie zal het door de familie van de geportretteerden in veiligheid zijn gebracht om uiteindelijk bij Jacob te belanden.

De getekende verklaring wordt opgemaakt op verzoek van François van der Burch, een Dordtse regent met Delftse wortels. Hij laat een fraai perkamenten register aanleggen met allerlei bewijsstukken waarmee hij zijn adellijke afkomst kan onderbouwen. Het staat vol met kopieën van oude documenten, allemaal gewaarmerkt door een notaris. Verder staan er afbeeldingen in van grafzerken, glas-in-loodramen en schilderijen die getuigen van het voorname verleden van de familie Van der Burch.

De vraag is natuurlijk wie hier zijn afgebeeld. Volgens de beschrijving gaat het waarschijnlijk om de vaders van het echtpaar Joost van der Burch en Maria Duijst. Joost Aemsz, de vader van Joost, is overleden in 1536. Maria’s vader Dirk is al gestorven in 1509, als zij amper een jaar oud is – hij moet dus postuum zijn geportretteerd. Misschien is het schilderij wel gemaakt bij het huwelijk van Joost en Maria. Het kan zijn bedoeld als memoriestuk, ter nagedachtenis aan hun vaders, of om de verbondenheid tussen de families te bekrachtigen. En in die zin is het natuurlijk een buitenkansje voor François van der Burch: hij kan opeens ook de vooraanstaande familie Duijst in zijn stamboom opvoeren. En ook hedendaagse genealogen kunnen er hun voordeel mee doen, want het archief van de familie ligt in het Stadsarchief.

Inloggen
Share
Tweet
Share