Triomf en tragiek – Stadsarchief Delft
Twee wrakken van neergestorte Duitse vliegtuigen, 1940, foto W.F. van Oosten (TMS 58113)

Twee wrakken van neergestorte Duitse vliegtuigen, 1940, foto W.F. van Oosten (TMS 58113)

Gebombardeerde huizen in de Wippolder, 1940, foto W.F. van Oosten (TMS 92366)

Gebombardeerde huizen in de Wippolder, 1940, foto W.F. van Oosten (TMS 92366)

24 april 2024:

Triomf en tragiek

Omstanders voelen zich misschien wel enigszins triomfantelijk. Deze twee ronkende Duitse bommenwerpers zijn in mei 1940 toch maar mooi uit de lucht geschoten. De Delftse Luchtafweerdienst heeft goed werk geleverd. Fotograaf W.F. van Oosten komt nog diezelfde dag op zijn ronde door de stad ook volop oorlogstragiek tegen.

Delft wordt verrast door de Duitse aanval, maar de stad is niet onvoorbereid. Al in het vroege voorjaar van 1939 installeren minister van Defensie J.J.C. van Dijk en generaal-majoor P.W. Best de Delftse afdeling van het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweer. Reservekapitein en directeur van de Lijm- en Gelatinefabriek C.M. Hage staat aan het hoofd van deze 180 vrijwilligers. Met hulp van het bedrijfsleven maken de mannen zich in het daaropvolgende jaar klaar voor de strijd.

Op 10 mei 1940 boekt het Luchtafweerkorps direct een bescheiden succes. Het lukt om een aantal Duitse bommenwerpers te raken, die daardoor hun doel niet kunnen bereiken. Vliegtuigen storten neer en de wrakken blokkeren onder meer de landingsbaan van vliegveld Ypenburg. Ondanks de Duitse overmacht wordt er in Delft en omgeving een aantal dagen fel gevochten. Zodra de stofwolken neerdalen en Nederland capituleert, trekt W.F. van Oosten, eigenaar van de gelijknamige fotohandel aan de Oude Langendijk, er met zijn camera op uit.

De foto’s van Van Oosten behoren tot de historische fotocollectie van het Stadsarchief. Hij maakt er gedurende zijn carrière duizenden. Deze twee foto’s hebben op een wrange manier met elkaar te maken. Een van de op 10 mei neergeschoten Duitse bommenwerpers ontdoet zich van zijn lading. De bommen zijn bedoeld voor het militair strategische Ypenburg, maar belanden nu op de Wippolder. Drie burgers komen om het leven, dertig raken er gewond.

Inloggen