Twee studentencorpora – Stadsarchief Delft
Bestuur van het Indologisch Studenten Corps, 1897, foto Adrianus van der Grient (TMS 91026)

Bestuur van het Indologisch Studenten Corps, 1897, foto Adrianus van der Grient (TMS 91026)

J.M. Lion, Naamlijst van Haagse en Delftse Jonge Dames, die een vaandel aanboden aan het Indologisch Studenten Toneel – en Muziek Gezelschap, 1897 (TMS 91594)

J.M. Lion, Naamlijst van Haagse en Delftse Jonge Dames, die een vaandel aanboden aan het Indologisch Studenten Toneel – en Muziek Gezelschap, 1897 (TMS 91594)

29 maart 2021:

Twee studentencorpora

De oudste studentenvereniging van de stad is het Delftsch Studenten Corps, opgericht in 1848. De Delftsche Studenten Bond, uit 1897, noemt zich de een na oudste club. Dat is niet helemaal waar. Vanaf 1895 kende Delft namelijk al een tweede studentenvereniging: het Indologisch Studenten Corps.

De Koninklijke Akademie is de voorloper van de Technische Universiteit. Toen deze opleiding in 1842 startte, kwam echter maar een klein deel van de studenten voor het technische onderwijs. Van de eerste 48 studenten volgden maar liefst 38 de opleiding tot Oost-Indisch ambtenaar. Wie bij de Indische bestuursdienst carrière wilde maken, moest hier lessen volgen in Indonesische talen en cultuur. Toen de Koninklijke Akademie in 1864 in de Polytechnische School veranderde, verhuisde de Indische opleiding naar de universiteit in Leiden.

Het Delftse college, dat normaal gesproken uiterst zuinig was, tastte diep in de buidel om de rijke studenten niet te verliezen en richtte in allerijl een nieuwe school op: de Indische Instelling. De Leidse universitaire opleiding raakte in de versukkeling terwijl de studentenaantallen in Delft bleven stijgen. Die studenten hadden alleen geen studentenvereniging. Zij waren na 1864 uitgesloten van lidmaatschap van het Delftsch Studenten Corps. Regelmatig kwam de ‘Indische Quaestie’ ter sprake, maar zonder resultaat.

In 1895 waren de Indologen het na het zoveelste urenlange debat zat en richtten zij hun eigen Indologisch Studenten Corps op. Delft telde nu twee corpora, maar niet voor lang. In 1897 nam de vraag naar Indische ambtenaren opeens sterk af, waardoor de studentenaantallen kelderden. Drie jaar later sloot de Indische Instelling de deuren. Het Indologisch Studenten Corps, maar ook het Indologisch Studenten Toneel- en Muziek Gezelschap en de Indologische Gymnastiek- en Schermvereeniging Sri Rama verdwenen van het toneel. De Delftsche Studenten Bond was sindsdien de een na oudste nog bestaande studentenvereniging. En het Stadsarchief mag zich helemaal rijk rekenen met de archieven van deze twee corpora en nog vele andere studentenverenigingen in de collectie.

Inloggen
Share
Tweet
Share