Twee studentencorpora – Stadsarchief Delft
Bestuur van het Indologisch Studenten Corps, 1897, foto Adrianus van der Grient (TMS 91026)

Bestuur van het Indologisch Studenten Corps, 1897, foto Adrianus van der Grient (TMS 91026)

J.M. Lion, Naamlijst van Haagse en Delftse Jonge Dames, die een vaandel aanboden aan het Indologisch Studenten Toneel – en Muziek Gezelschap, 1897 (TMS 91594)

J.M. Lion, Naamlijst van Haagse en Delftse Jonge Dames, die een vaandel aanboden aan het Indologisch Studenten Toneel – en Muziek Gezelschap, 1897 (TMS 91594)

9 maart 2023:

Twee studentencorpora

De oudste studentenverenigingen van de stad zijn het Delftsch Studenten Corps (1848) en de Delftsche Studenten Bond (1897). Deze twee verenigingen bestaan nog. Dat geldt niet voor het in de tussenliggende periode opgerichte Indologisch Studenten Corps (1895).

De Koninklijke Akademie is de voorloper van de TU Delft. Als deze opleiding in 1842 start, komt maar een klein deel van de studenten voor het technische onderwijs. Van de eerste 48 studenten volgen maar liefst 38 de opleiding tot Oost-Indisch ambtenaar. Wie bij de Indische bestuursdienst carrière wil maken, moet hier lessen volgen in Indonesische talen en cultuur. Als de Koninklijke Akademie in 1864 in de Polytechnische School verandert, verhuist de Indische opleiding naar de universiteit in Leiden.

Het Delftse college, dat normaal gesproken uiterst zuinig is, tast diep in de buidel om de rijke studenten niet te verliezen en richt in allerijl een nieuwe school op: de Indische Instelling. De Leidse universitaire opleiding raakt in de versukkeling terwijl de studentenaantallen in Delft blijven stijgen. Die studenten hebben alleen geen studentenvereniging. Zij zijn na 1864 uitgesloten van lidmaatschap van het Delftsch Studenten Corps. Regelmatig komt de ‘Indische Quaestie’ ter sprake, maar zonder resultaat.

In 1895 zijn de Indologen het na het zoveelste urenlange debat zat en richten zij hun eigen Indologisch Studenten Corps op. Delft telt nu twee corpora, maar niet voor lang. In 1897 neemt de vraag naar Indische ambtenaren opeens sterk af, waardoor de studentenaantallen kelderen. Drie jaar later sluit de Indische Instelling de deuren. Het Indologisch Studenten Corps, maar ook het Indologisch Studenten Toneel- en Muziek Gezelschap en de Indologische Gymnastiek- en Schermvereeniging Sri Rama verdwijnen van het toneel. Ze raken gelukkig niet helemaal uit zicht, want het Stadsarchief mag zich rijk rekenen met de archieven van beide corpora en nog vele andere studentenverenigingen in de collectie.

Inloggen