Vijftig jaar vergaderen – Stadsarchief Delft
Oorkonde voor Adriaan van der Goes van Naters, 1884, door J.L. Brands

Oorkonde voor Adriaan van der Goes van Naters, 1884, door J.L. Brands

2 april 2021:

Vijftig jaar vergaderen

‘Nog immer met onverzwakten ijver werkzaam.’ Zo kenschetsen collega’s van jonkheer mr. Adriaan van der Goes van Naters hem in 1884. De opmerking komt niet uit de lucht vallen, want Van der Goes van Naters zit dan al vijftig jaar in het bestuur van het Meisjeshuis.

Tegenwoordig zijn de meeste bestuurslidmaatschappen eindig. De echte vergadertijgers weten er nog een tweede of derde termijn aan te plakken, maar meer dan tien jaar in één bestuur wordt over het algemeen als ongewenst beschouwd. In de negentiende eeuw roemen veel bestuurders juist hun anciënniteit. En op dat punt zit het Meisjeshuis goed met Van der Goes van Naters.

Adriaan van der Goes van Naters (1808-1885) stamt uit een Delfts regentengeslacht dat al vanaf de vijftiende eeuw op belangrijke posities zit. Het Stadsarchief bezit het familiearchief van deze plucheplakkers waardoor zij generaties lang te volgen zijn. Net als zijn voorvaderen zit deze nazaat in het bestuur van het Hoogheemraadschap, waarvan zestien jaar als dijkgraaf. Van 1841 tot 1855 zit hij ook in de gemeenteraad, en van 1856 tot aan zijn dood in 1885 heeft hij zitting in de provinciale staten. Al die tijd vervult hij ook vrijwillige bestuursfuncties in de stad.

Na zijn studie rechten in Leiden wordt Van der Goes van Naters in 1834 voorgedragen als rentmeester van het Meisjeshuis, een weeshuis voor welgestelde meisjes. Hij krijgt de taak om de financiën van de sociale instelling te beheren. Na 25 jaar wordt hij ‘gewoon’ regent en op 3 april 1884 viert hij zijn 50-jarig jubileum. Als we de oorkonde mogen geloven, kunnen zijn collega’s er zelfs dan nog geen genoeg van krijgen. Zij hopen dat hij bestuurslid blijft ‘tot aan den laten avond zijns levens’. Alsof een halve eeuw vergaderen nog niet genoeg is…

Inloggen
Share
Tweet
Share